Kenniscollectie

Onze opgedane kennis en ervaring op het gebied van afstammingsvragen en ongewenste zwangerschap stellen we beschikbaar aan publiek, politiek en aan professionals die deze thema’s in de praktijk tegen komen. Deze kenniscollectie van Fiom komt voort uit onze contacten met cliënten en in nauwe relatie met ontwikkelingen in de maatschappij en de wetenschap. Zowel nationaal als internationaal.