Kenniscollectie

Onze opgedane kennis en ervaring op het gebied van afstammingsvragen en ongewenste zwangerschap stellen we beschikbaar aan publiek, politiek en aan professionals die deze thema’s in de praktijk tegen komen. We bieden informatie, consultatie en ondersteuning. De kenniscollectie van Fiom komt voort uit onze contacten met cliënten en professionals. Verder volgen we de ontwikkelingen in de maatschappij en de wetenschap en doen we regelmatig zelf onderzoek.