Onderzoek jongeren en donorconceptie

Fiom doet onderzoek naar donorkinderen vanaf 16 jaar die een identificeerbare donor of B-donor hebben.

Waarom doen we onderzoek?  

De eerste donorkinderen die vallen onder de Wdkb worden in 2021 zestien jaar. Vanaf deze leeftijd kunnen zij persoonsidentificerende informatie van de donor opvragen. Dit zijn bijvoorbeeld voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats. Fiom begeleidt donorkinderen bij deze aanvraag. Het doel van ons onderzoek is om de dienstverlening van Fiom beter te laten aansluiten bij jongeren. In de deelnemersinformatie lees je meer over het onderzoek. 

Wil jij ons helpen? 

We willen graag donorkinderen en gezinnen van donorkinderen interviewen. Hieronder lees je eerst informatie over de interviews met donorkinderen en daarna over interviews met gezinnen.

Je kunt er voor kiezen om alleen of met je gezin deel te nemen aan het onderzoek. 

Als dank voor je deelname ontvang je van ons een digitale cadeaubon. De werving sluit op maandag 28 november 2022.

Interviews met donorkinderen

✓ Je bent een donorkind (16-30 jaar)

Je ouders kozen voor een identificeerbare donor (na 2004) of B-donor (voor 2004).

 En wil je meer weten over het onderzoek of meedoen? 

Dan zijn we benieuwd naar je verhaal. We zouden je graag willen interviewen. Het interview duurt ongeveer 1 tot 2 uur en kan plaatsvinden via beeldbellen. 

Als dank voor je deelname ontvang je een digitale cadeaubon van €15,-.

Ja, ik wil me aanmelden

 

Interviews met gezinnen 

✓ Je bent een donorkind, een ouder van een donorkind, broer of zus, of eventueel een ander inwonend familielid zoals bijvoorbeeld een opa of oma. 

De ouders van het donorkind (16-30 jaar) kozen voor een identificeerbare donor (na 2004) of B-donor (voor 2004).

 En wil je meer weten over het onderzoek of meedoen? 

Dan zijn we benieuwd naar het verhaal van jou en je gezin. We zouden jullie graag willen interviewen. Het gezinsinterview duurt ongeveer 1 tot 2 uur en kan plaatsvinden via beeldbellen. Wanneer de COVID-19 maatregelen dit toelaten, zal het interview gehouden worden op ons kantoor in 's-Hertogenbosch of bij de gezinnen thuis.  

Als dank voor jullie deelname ontvangen jullie een gezamelijke digitale cadeaubon van €30,-.

Ja, mijn gezin en ik willen ons aanmelden

Je laat je gegevens volledig vrijwillig bij ons achter. Je bent daarmee niet verplicht om deel te nemen aan het onderzoek. We bewaren je gegevens op een veilige manier. We houden ons hierbij aan de privacywet. 

Informatie over de onderzoekers 

Fiom is specialist bij afstammingsvragen. Fiom ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees meer over Fiom.