Jaarverslag 2017

Resultaten Fiom

Voorwoord

Door goed te luisteren naar onze omgeving en onze klanten proberen we passende antwoorden te vinden op vraagstukken van alle tijden.

Ellen GiepmansDirecteur - bestuurder Fiom

Passende antwoorden

Het thema donorverwantschap stond in 2017 in het middelpunt van de belangstelling. De ontwikkelingen rondom de voormalige spermakliniek Bijdorp, het gebruik van buitenlands donorsperma, de zoektocht van donorkinderen naar hun donoren. In de media was volop aandacht voor de standpunten van donorkinderen waarmee het thema op de politieke agenda kwam.

Voormalig minister Schippers nam haar verantwoordelijkheid. Samen met verschillende partijen uit het veld maakte ze een actieplan waardoor donorkinderen (geboren voor 2004) meer kansen krijgen om met hun donor in contact te komen. Er werd een mooi begin gemaakt: donoren konden zich gratis in schrijven in de Fiom KID-DNA Databank. We hopen dat minister De Jonge de volgende stap zet en ook donorkinderen zich gratis kunnen inschrijven.

Ook op het gebied van ongewenste zwangerschap stonden we niet stil. Het nieuwe kabinet vond het samen met ons belangrijk om voor de komende jaren extra te investeren in preventie en hulp bij ongewenste zwangerschap. Dat lijkt in deze tijd overbodig, maar het tegenovergestelde is waar: zowel op persoonlijk als maatschappelijk niveau heerst er een taboe op ongewenste zwangerschap en met name op de keuze voor abortus. Reacties op onze onlinecampagne ‘Praat over abortus’ onderstreepten dat. Sommige mensen vinden dat zij het recht hebben om over de keuze van iemand anders te oordelen. Fiom blijft zich inzetten voor (ruimte voor) keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen door middel van informatie en hulpverlening op maat.

En natuurlijk blijven we onderzoeken hoe we het meest van betekenis kunnen zijn voor onze doelgroepen. Dit doen we door zoveel mogelijk te luisteren naar onze omgeving en onze klanten. We vertrouwen erop dat we op deze manier passende antwoorden vinden op vraagstukken die van alle tijden zijn.

Wil je meer weten over onze (online) uitingen, resultaten en verhalen? Dan ben je hier op de juiste plek!

Ellen Giepmans
Directeur-bestuurder Fiom

© Copyright - Stichting Fiom - Dit online jaarverslag is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.