• Jaarverslag 2016

    Resultaten Fiom

Voorwoord

Fiom directeur bestuurder Ellen Giepmans publieksverslag 2016

Steeds meer mensen wisten Fiom te vinden en bereiken: zowel mensen met een hulpvraag als professionals, politici, studenten en journalisten.

Ellen GiepmansDirecteur - bestuurder Fiom

Blijvend van betekenis

Met trots presenteer ik het Fiom Publieksverslag 2016. Doen waar we in geloven. Dat hebben we het afgelopen jaar opnieuw gedaan: het versterken van de verbinding tussen kennis- en praktijkontwikkeling; bijdragen aan een sluitende aanpak in de regio; onze zicht- en vindbaarheid vergroten voor onze belangrijkste doelgroepen en inspelen op de actualiteit.

Op individueel niveau voorzien we cliënten van informatie en bieden een dienstverlening op maat. Onze optelsom aan ervaringen zorgt daarnaast ook voor een pakkende voorlichting, training of symposium, zoals de succesvolle werkconferentie Afstand ter adoptie.

Samenwerken stond centraal bij het inrichten van een landelijk dekkend netwerk van hulpverleners rondom het thema ongewenste zwangerschap. In aanvulling op ons online-aanbod zwangerwatnu.nl vonden we in GGD-Sense een partner om op regionaal niveau vrouwen op een laagdrempelige manier (face-to-face) hulp te bieden. Eind 2016 zijn de eerste GGD-medewerkers door ons geschoold.

Dat de Fiom-thema’s blijvend van betekenis zijn in de maatschappij, bleek ook zeker in 2016: zo was er het voorstel van minister Schippers om huisartsen een abortuspil te kunnen laten voorschrijven; verscheen het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap en werd het openen van een vondelingenkamer gedoogd.

Onze (online) zicht- en vindbaarheid is opnieuw vergroot. Steeds meer mensen wisten Fiom te vinden en bereiken: zowel mensen met een hulpvraag als professionals, politici, studenten en journalisten. Zeker ook door de aandacht voor de KID-DNA Databank, waar inmiddels meer dan 1000 mensen staan ingeschreven.

Naast het inspelen op de actualiteit heeft Fiom ook haar koers uitgezet richting 2020. Om zo ook blijvend van betekenis te kunnen zijn, zowel als partner voor professionals als voor iedereen die meer wil weten over onze thema’s. Informeren, maar vooral ook blijvend inspireren; dat is onze missie.

Benieuwd naar onze resultaten en verhalen? Je hoort, ziet en leest het allemaal in dit Publieksverslag.

Ellen Giepmans
Directeur-bestuurder Fiom

© Copyright - Stichting Fiom - Dit online jaarverslag is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.