NaomiNaomi Boer 

Naomi Boer werkt als senior beleidsmedewerker bij Fiom en houdt zich voornamelijk bezig met digitalisering en het ontwikkelen van Fiom als kennisorganisatie. 

Mijn credo is ‘kennis delen is kennis vermenigvuldigen’. Ik geloof er in dat als je kennis met elkaar deelt, iedereen daar beter van wordt. Je leert meer, je wordt zelfredzamer, je contacten met partners in het veld worden beter en door het delen van ideeën komt er ruimte voor inspiratie! Ik denk zelfs dat het delen van kennis en ideeën essentieel is om mee te kunnen bewegen in de veranderende welzijns- en zorgwereld.

Fiom bezit -met bijna 85 jaar ervaring- erg veel specialistische kennis over ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.  Deze kennis is bruikbaar voor verschillende doelen en doelgroepen. Behalve voor hulpverlening is de kennis toepasbaar voor publieke en politieke meningsvorming en beleidsontwikkeling.

Ik vind het enorm interessant om voor Fiom na te denken hoe we onze kennisfunctie kunnen uitbouwen. Trots ben ik erop dat we steeds meer stappen zetten naar Fiom als kennisorganisatie. Onze online kenniscollectie wordt steeds uitgebreider, er lopen verschillende onderzoeken en onze expertise wordt ingezet tijdens congressen en workshops.

Digitale oplossingen zijn belangrijk om onze kennis te delen, om feedback te krijgen op onze kennis en dienstverlening, en ook om een dialoog aan te gaan met de doelgroep. In het komende jaar zou ik graag nog meer samen met onze doelgroepen willen co-creëren aan kennis, aan online hulp tools en onze websites.