Jeen van Beek 

Jeen werkt al 18 jaar bij Fiom als hulpverlener. Hij voert besluitvormingsgesprekken met ongewenst zwangere vrouwen en hun partners, begeleidt bij zoekacties naar familie en geeft trainingen en workshops voor Fiom. 

Je kind afstaan, adoptie, je zwangerschap al dan niet uitdragen, zoeken naar biologische verwanten. Fiom-werk gaat over vragen, problemen en dilemma’s die de rest van iemands leven kunnen bepalen en van alle tijden zijn en blijven. Het heeft altijd te maken met besluitvorming op cruciale momenten in het leven van mensen. Het gaat ook over accepteren, rouwen en kansen creëren.

Ik vind het heel bijzonder dat ik op die cruciale momenten iets kan betekenen. Om de cliënt te helpen bij het maken van een juiste keuze, zonder oordeel over de keuze die de cliënt uiteindelijk maakt. Het gaat erom dat hij of zij er verder mee kan leven. Het gaat om de kwaliteit van het besluit, niet om de inhoud ervan.

De mix van hulpverlenen, trainen en voorlichten is voor mij een perfecte combinatie. Wat ik leer van cliënten en collega’s gebruik ik weer in mijn trainingen. Zonder die praktijkervaring zou ik dat niet kunnen.