Er zijn verschillende DNA-databanken die gebruikt kunnen worden bij het zoeken naar familie. Welke databank kan je gebruiken in welke situatie?

Internationale DNA-databanken - Verschillen tussen de DNA-databanken.jpg

Fiom KID-DNA Databank

De Fiom KID-DNA Databank is bedoeld voor het vaststellen van verwantschap tussen donorkinderen die in Nederland verwekt zijn voor juni 2004, en hun donor. De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de Fiom KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (direct) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit kan meestal pas nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeder van het donorkind is opgenomen.

Lees meer over matches tussen donorkinderen

Omdat er ook Belgische en Duitse donoren werden gebruikt in Nederlandse klinieken en Nederlandse mannen hebben gedoneerd in België en Duitsland, biedt de KID-DNA Databank Belgische en Duitse donoren en donorkinderen de mogelijkheid om zich in te schrijven.

De Fiom KID-DNA Databank is niet gericht op de zoektocht van geadopteerden.

Er wordt hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid en privacy van de Fiom KID-DNA Databank. Zo verstrekt Fiom het DNA-materiaal aan het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis(CWZ) zonder persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn alleen bij Fiom bekend. Ook voldoet CWZ aan de hoogste juridische, medische, ethische en ISO-normen voor privacybescherming en kwaliteit. De consequentie hiervan is dat een match tussen donorkinderen (onderling) in veel gevallen niet (direct) kan worden aangetoond met de 99,9995% betrouwbaarheid die verplicht is volgens deze normen. Meer informatie over privacy van de KID-DNA Databank. Inschrijven in de KID-DNA Databank is gratis voor donoren die voor 1 juni 2004 gedoneerd hebben en donorkinderen die voor 1 juni 2004 verwekt zijn. Na die periode gelden onze huidige inschrijfkosten. 

Lees verder over Fiom KID-DNA Databank

Internationale DNA-databanken

Je kunt als donorkind, donor of geadopteerde in de zoektocht naar biologische familie inschrijven bij internationale DNA-databanken, zoals MyHeritage, Ancestery, Family Tree DNA en 23andMe. Wanneer jouw halfbroers en/of -zussen en/of donor hier ingeschreven staan, is het mogelijk om hen via deze route te vinden. 

De single nucleotide polymorfisme (SNP)-techniek die bij deze databanken gebruikt wordt, maakt het mogelijk om via DNA uiteenlopende verwanten te vinden. Via aanvullend stamboomonderzoek kun je de DNA-matches begrijpen en verifiëren. Het is dus mogelijk om uiteenlopende verwanten op het spoor te komen. Met deze mensen heb je een gemeenschappelijke voorouder. Hoe dichter je bij de gezamenlijke voorouder staat, hoe nauwer de verwantschap. 

Er wordt in de media en politiek gesproken over de betrouwbaarheid en privacy van deze internationale databanken. Zo is er in juni 2018 een datalek geweest bij My Heritage. En kondigt 23andMe aan data te delen met een groot farmaceutisch bedrijf: GlaxoSmithKline (GSK). Delen van (jouw) data wordt alleen gedaan als jij toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw data voor onderzoek. Het is altijd verstandig om de ontwikkelingen van de DNA-databanken te blijven volgen, en de privacyverklaring of het regelement van de DNA-databank waar jij je inschrijft te lezen. Meer informatie over privacy.

Informatie over meestgebruikte DNA-databanken

Zoektocht naar (anonieme) donor of donorkind?  

Is jouw zoektocht hoofdzakelijk gericht op het zoeken naar jouw (anonieme) donor of donorkind? En heeft de donatie in een Nederlandse kliniek plaatsgevonden? Dan kun je je inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Donoren die voor 1 juni 2004 gedoneerd hebben en donorkinderen die voor 1 juni 2004 verwekt zijn kunnen zich gratis inschrijven. Al ingeschreven donoren en donorkinderen kunnen ook met terugwerkende kracht hun inschrijfgeld terugvragen. 

Fiom begeleidt bij een match van de Fiom KID-DNA Databank tussen een donor en donorkind(eren). Wil je dat Fiom meedenkt bij een vraag, neem dan contact met ons op. Daarnaast kan een Fiom-hulpverlener met jou meekijken welke ondersteuning nodig is en je doorverwijzen.