Op 10 januari 2024 is bekend gemaakt dat een oud-medewerker van Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling (SMCG) sperma heeft aangeleverd voor kunstmatige inseminatie donorsemen (KID), zonder zichzelf te registreren als donor. De oud-medewerker, een laboratoriumtechnicus, heeft in de periode 1979-1985 aantoonbaar eigen sperma aangeleverd voor KID-behandelingen. 

Misschien roept dit vragen bij je op, bijvoorbeeld wanneer jijzelf via een fertiliteitsbehandeling bent verwekt in SMCG aan het Kort Rapenburg te Leiden. Hieronder lees je meer informatie. 

Wat is er nu bekend?

Een oud-medewerker van SMCG heeft zijn eigen sperma aangeleverd voor fertiliteitsbehandelingen met donorzaad (KID), zonder dat de wensmoeders/ouders hiervan op de hoogte waren. De oud-medewerker was werkzaam als een laboratoriumtechnicus en verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van de SMCG-spermabank. Er zijn geen aanwijzingen dat de oud-medewerker ook eigen sperma heeft gebruikt bij behandelingen met sperma van een eigen partner (KIE). De oud-medewerker kwam in 1976 in dienst bij SMCG, de exacte vertrekdatum is niet vastgesteld. 

Tot op heden (december 2023) is via DNA-onderzoek vastgesteld dat de oud-medewerker van SMCG in ieder geval elf nakomelingen heeft, geboren in de periode 1980-1985. Het aantal nakomelingen kan mogelijk nog toenemen als gevolg van de bekendmaking en uitbrengen van het rapport over de casus. 

Rapport commissie

Medisch Centrum Kinderwens, dat de behandelingen wegens kinderwens die voorheen in SMCG plaatsvonden heeft voortgezet, heeft een onderzoekscommissie en een externe Raad van Advies samengesteld om onderzoek te doen naar de fertiliteitsbehandelingen waar de oud SMCG medewerker bij betrokken was. Op 10 januari 2024 is het tussenrapport gepresenteerd. 

De belangrijkste conclusies zijn dat de oud-medewerker:

  • tot op heden (december 2023) elf nakomelingen heeft
  • zijn sperma heeft ingezet bij behandelingen met donorzaad (niet bij partnerbehandelingen)
  • niet geregistreerd stond als donor bij SMCG
  • drager is van een erfelijke aandoening 

Erfelijke aandoening

De oud-medewerker heeft op latere leeftijd, ver na de periode waarin hij eigen sperma aanleverde voor de KID-behandelingen, te horen gekregen dat hij een erfelijke aandoening heeft. Deze erfelijke aandoening gaat in 50% van de gevallen over op nakomelingen, het is niet levensbedreigend.

Ben jij donorkind en vermoed je af te stammen van de oud-medewerker van SMCG?

Wanneer je bent verwekt in de periode 1976 – 1985 via een KID-behandeling bij Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling, dan zou je kunnen afstammen van de oud-medewerker van SMCG. Mocht je willen achterhalen of je daadwerkelijk afstamt van de oud-medewerker, schrijf je dan in bij de Fiom KID-DNA Databank (gratis). 

Fiom KID-DNA Databank

In de Fiom KID-DNA Databank kunnen donorkinderen en anonieme donoren elkaar via DNA vinden. In de databank is, in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, een virtueel donorprofiel van de oud-medewerker opgenomen. Jouw DNA wordt vergeleken met dit virtueel donorprofiel en dat van alle ingeschreven donoren, om te achterhalen of jij verwant bent aan één van de donoren. Lees meer over de werkwijze van de Fiom KID-DNA Databank. 

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Ben je ouder(s) van een donorkind en in de periode 1976-1985 behandeld bij SMCG?

Als je tussen 1976 en 1985 een KID-behandeling hebt ondergaan bij Stichting Medisch Centrum voor de Geboorteregeling, bestaat de kans dat hierbij het sperma van de oud-medewerker is gebruikt. Jouw kind kan zich gratis inschrijven bij de Fiom KID-DNA Databank om te onderzoeken of hij/zij afstamt van de oud-medewerker. De resultaten van het DNA-onderzoek communiceert Fiom met jouw kind.

Vertellen aan jouw kind

Weet jouw kind nog niet dat hij of zij is verwekt met behulp van donorzaad? We begrijpen dat het lastig kan zijn om hier met je kind over te praten. Op fiom.nl vind je meer informatie en gesprekstips. Je kunt ook contact met ons opnemen. Eén van onze medewerkers kan jouw vragen beantwoorden en tips geven hoe je dit kunt bespreken met je kind.

Neem gerust contact op als je vragen hebt

Heb je vragen over de Fiom KID-DNA Databank of hoe je in gesprek kunt gaan met je kind? Dan kun je contact opnemen met donorconceptie@fiom.nl of 088 126 49 72, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00. 

Bekijk ook de informatie en het onderzoeksrapport op de website van Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling.