Informatie donorschap gynaecoloog Henk Nagel

Op 8 februari 2022 maakte het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) bekend dat oud-gynaecoloog Henk Nagel (destijds werkzaam in het Carolus Ziekenhuis) zijn eigen sperma heeft gebruikt bij de kunstmatige inseminatie van een patiënt in de jaren 80. In 2021 meldde een donorkind zich bij het JBZ met het vermoeden een kind te zijn van oud-gynaecoloog Nagel. De oud-gynaecoloog heeft meegewerkt aan DNA-onderzoek en inmiddels is aangetoond dat hij inderdaad de biologische vader is. Het JBZ is inmiddels een onderzoek gestart. 

Wat is er nu bekend? 

Henk Nagel was werkzaam in het voormalige Carolus Ziekenhuis, een van de voorgangers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij hield zich tussen 1977 en 1985 bezig met kunstmatige inseminatie. De oud-gynaecoloog heeft naar eigen zeggen enkele keren zijn eigen sperma gebruikt zonder dat de wensouders dit wisten.  

Op dit moment is er één kind genetisch verwant aan dr. Nagel. Het is de verwachting dat dit aantal toe zal nemen.  

Medewerking arts

De arts heeft meegewerkt aan een DNA-onderzoek. Zijn DNA-profiel is opgenomen in de Fiom KID-DNA-databank. Donorkinderen die willen weten of de oud-gynaecoloog mogelijk hun biologische vader is, kunnen zich gratis inschrijven in de databank van Fiom. Het donorkind staat ook in geschreven via de internationale DNA-databank Family Tree DNA en MyHeritage

Vermoed jij af te stammen van dr. Nagel? 

Wanneer je bent verwekt met behulp van een KID-behandeling door dr. Nagel dan kun je je inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank.   

Fiom KID-DNA Databank  

In de Fiom KID-DNA Databank kunnen donorkinderen en anonieme donoren elkaar via DNA vinden. In de Fiom KID-DNA Databank is, in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het donorprofiel van dr. Nagel opgenomen. Jouw DNA wordt vergeleken met dit donorprofiel en dat van alle andere ingeschreven donoren, om te achterhalen of jij verwant bent aan dr. Nagel of aan één van de andere donoren. Lees praktische informatie over de Fiom KID-DNA Databank.  

Ben jij ouder en behandeld door dr. Nagel? 

Als je van 1977 tot en met 1985 in het Carolus Ziekenhuis door dr. Nagel behandeld bent, bestaat de kans dat hierbij het donorzaad van de arts is gebruikt. Jij of je kind kan contact opnemen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Jouw kind kan zich ook inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank om een mogelijke verwantschap met dr. Nagel te onderzoeken. De resultaten van het DNA-onderzoek communiceert Fiom met het donorkind. 

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Veelgestelde vragen 

1. Ik heb het vermoeden van dr. Nagel af te stammen. Wat kan ik nu doen?  

Als donorkind kun je je gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. In deze Databank is het donorprofiel van dr. Nagel opgenomen. Een match met zijn profiel betekent dat je afstamt van de arts en verwant bent aan het donorkind dat al eerder aan dit profiel gematcht is.  

In de KID-DNA Databank is periodiek een matchingsronde. Nadat je DNA opgenomen is de in de databank en vergeleken is met de andere profielen neemt Fiom contact met je op. Je kunt geïnformeerd worden over een no-match. Dit betekent dat je niet matcht aan het DNA-profiel van dr. Ruis of aan een donor in de databank. Of je wordt geïnformeerd over een match en Fiom bespreekt eventuele wensen/verwachtingen met je. De verwanten die onderling al eerder gematcht waren worden van deze match op de hoogte gesteld.

Je kunt je ook inschrijven in een internationale DNA-databank. Aangetoonde verwanten van dr. Nagel zijn ingeschreven in Family Tree DNA.   

2. Hoeveel verwantschappen aan dr. Nagel verwachten jullie? 

Het is slechts gissen hoeveel (donor)kinderen afstammen van dr. Nagel. In februari 2022 is bekend dat één kind verwant is aan de oud-gynaecoloog. Het is de verwachting dat dit aantal toe zal nemen.

3. Ik heb vragen over het dossier van het voormalig Carolus Ziekenhuis, waar kan ik terecht? 

Ouders waarbij de inseminatie in deze periode in het Carolus Ziekenhuis heeft plaatsgevonden, kunnen zich met vragen over hun dossier richten tot het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Heb je vragen? 

Voor vragen over de Fiom KID-DNA Databank of internationale DNA-databanken kun je contact met ons opnemen. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op 088 126 49 72 en donorconceptie@fiom.nl.   

Bekijk ook de verklaring op de website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Je kunt jouw persoonlijke situatie bespreken met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij zijn bereikbaar op het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer 073-553 80 43 of via berichtdonor@jbz.nl.