Sterk voor ouder en kind

Onderwerp:
 • Adoptie
 • Adoptieouders
 • Geadopteerden
Soort hulpverlener(s):
 • Beleidsmedewerker kwaliteit
Communicatiemiddelen:
Ervaringskennis:
Nee
Vraagstukken:
 • Achtergrond- en rootsvragen
 • Bevorderen gehechtheidsrelatie
 • Boosheid en agressie
 • Complex trauma
 • Enkelvoudig trauma
 • Leer/ gedragsproblemen
 • Seksueel misbruik
 • Vergroten basisvertrouwen
 • Verlies en rouw
 • Zelfbeeld, identiteit en loyaliteit
Adressen:

Sterk voor ouder en kind

Zeven Alleetjes 1
8011 CV
Zwolle
Plan route

Website:
https://www.sterkvoorouderenkind.nl
E-mailadres:
info@sterkvoorouderenkind.nl
Telefoon:
038 – 234 0007

Vormen van begeleiding

 • Gezinsbegeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Individuele therapie
 • Consultatie/ coaching

Vormen van therapie

 • Integratieve kindertherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Sherborne samenspel
 • Speltherapie
 • Systeemtherapie