Speltherapie Rijnland

Onderwerp:
 • Adoptie
 • Adoptieouders
 • Geadopteerden
Soort hulpverlener(s):
 • Speltherapeut
Communicatiemiddelen:
Ervaringskennis:
Nee
Vraagstukken:
 • Bevorderen gehechtheidsrelatie
 • Boosheid en agressie
 • Complex trauma
 • Enkelvoudig trauma
 • Leer/ gedragsproblemen
 • Seksueel misbruik
 • Taal/ spraakproblemen
 • Vergroten basisvertrouwen
 • Verlies en rouw
 • Verstandelijke beperkingen
 • Zelfbeeld, identiteit en loyaliteit
Adressen:

Speltherapie Rijnland

Einsteinweg 5A
2333 CC
Leiden
Plan route

Website:
https://www.speltherapierijnland.nl
E-mailadres:
info@speltherapierijnland.nl
Telefoon:
+31 620227348

Vormen van begeleiding

 • Ouderbegeleiding
 • Individuele therapie

Vormen van therapie

 • Differentiatietherapie
 • MBT (mentalisation based treatment)
 • Sherborne samenspel
 • Theraplay
 • Speltherapie en affectregulerende vaktherapie