Sensustherapie stichting Le Bon Depart

Onderwerp:
 • Adoptie
 • Adoptieouders
 • Geadopteerden
Soort hulpverlener(s):
 • Psychomotorisch kindertherapeut
Communicatiemiddelen:
Ervaringskennis:
Nee
Vraagstukken:
 • Achtergrond- en rootsvragen
 • Bevorderen gehechtheidsrelatie
 • Boosheid en agressie
 • Enkelvoudig trauma
 • Leer/ gedragsproblemen
 • Relatieproblemen
 • Vergroten basisvertrouwen
 • Verlies en rouw
 • Zelfbeeld, identiteit en loyaliteit
Adressen:

Sensustherapie stichting Le Bon Depart

Charles Petitweg 35A
4827 HJ
Breda
Plan route

Website:
https://www.centrumlebondepart.nl
E-mailadres:
sensustherapie@gmail.com
Telefoon:
+31 628021591

Vormen van begeleiding

 • Gezinsbegeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Individuele therapie

Vormen van therapie

 • PMKT (psychomotorische kindertherapie)