Praktijk speltherapie Speel Je Vrij

Onderwerp:
 • Adoptie
 • Geadopteerden
Soort hulpverlener(s):
 • Kindertherapeut
Communicatiemiddelen:
Ervaringskennis:
Nee
Vraagstukken:
 • Achtergrond- en rootsvragen
 • Bevorderen gehechtheidsrelatie
 • Boosheid en agressie
 • Complex trauma
 • Enkelvoudig trauma
 • Leer/ gedragsproblemen
 • Psychiatrische problemen
 • Seksueel misbruik
 • Taal/ spraakproblemen
 • Vergroten basisvertrouwen
 • Verlies en rouw
 • Zelfbeeld, identiteit en loyaliteit
Adressen:

Praktijk speltherapie Speel Je Vrij

Tuinstraat, 28
6551 ZK
Weurt
Plan route

Website:
https://www.speeljevrij.nl
E-mailadres:
info@speeljevrij.nl
Telefoon:
024 6773140

Vormen van begeleiding

 • Diagnostiek
 • Ouderbegeleiding
 • Individuele therapie

Vormen van therapie

 • Basistherapie
 • Differentiatietherapie
 • Fasetherapie
 • Integratieve kindertherapie
 • Theraplay
 • Video-interactiebegeleiding (een vorm van)
 • Tekentherapie