Pedagogische praktijk Klim-op

Onderwerp:
 • Adoptie
 • Adoptieouders
 • Geadopteerden
Soort hulpverlener(s):
 • Pedagoog
 • Psycholoog
Communicatiemiddelen:
Ervaringskennis:
Nee
Vraagstukken:
 • Bevorderen gehechtheidsrelatie
 • Boosheid en agressie
 • Enkelvoudig trauma
 • Leer/ gedragsproblemen
 • Vergroten basisvertrouwen
 • Verlies en rouw
 • Zelfbeeld, identiteit en loyaliteit
Adressen:

Pedagogische praktijk Klim-op

Peel 31
8251 VC
Dronten
Plan route

Website:
https://www.klimop.eu
E-mailadres:
klimop@penninga.com
Telefoon:
032 1381409

Vormen van begeleiding

 • Gezinsbegeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Individuele therapie

Vormen van therapie

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Contextuele therapie
 • EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)
 • Sherborne samenspel
 • Video-interactiebegeleiding