Fiom Seminar: Hoe beïnvloedt stigmatisering gedrag en keuzes?

Op het gebied van onbedoelde zwangerschap, donorconceptie en adoptie komen stigma’s en taboes vaak voor. Mensen worden veroordeeld, gelabeld en buitengesloten omdat ze in een bepaalde situatie zitten of een keuze maken die niet sociaal geaccepteerd wordt. Fiom vindt het belangrijk om taboes te doorbreken en focust zich op de interactie tussen personen in hun sociale omgeving.

Dagvoorzitter: Dolores Leeuwin

Gastspreker plenaire sessie: Sahar Noor

Datum: dinsdag 31 januari 2023

Tijd: 13.00 – 17.30 uur

Voor wie: het seminar is voornamelijk interessant voor professionals, maar iedereen is welkom om deel te nemen   

Locatie: De Verkadefabriek – Bosschdijkstraat 45 – 5211 VD Den Bosch – www.verkadefabriek.nl

Het seminar

Tijdens het seminar staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe komen stigma’s en taboes tot uiting en hoe beïnvloeden ze het gedrag en keuzes van personen?
  • Tot welke vooroordelen leiden ze en hoe kunnen we deze weerleggen?
  • Wat betekent dit in de praktijk bij ervaringsdeskundigen op het gebied van Ongewenste Zwangerschap, Donorconceptie en Adoptie?

Workshops

Na een plenaire sessie is de mogelijkheid om te kiezen voor een of twee van de workshops:

1.    In gesprek over de abortuspil

Samen met onze panelleden gaan we in gesprek over de abortuspil en de gebruikerservaringen van vrouwen. Fiom deed daar in 2022 onderzoek naar en deelt graag de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek. Daarnaast wachten we in spanning de uitkomsten van de stemming van de Eerste Kamer over de abortuspil af. Momenteel kunnen vrouwen die ongewenst zwanger zijn hun zwangerschap uitsluitend laten afbreken in een abortuskliniek, ook als het gaat om de abortuspil. De Eerste Kamer stemt eind november '22 over de vraag of abortuspil ook beschikbaar kan worden gesteld via de huisarts. Fiom bereidt zich voor op de verschillende mogelijke uitkomsten van de stemming.Afhankelijk van de uitkomst van de stemming wordt deze lezing verder vormgegeven.

2.    Advies over leeftijdsgrenzen in de wet over donorinformatie

Volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting kunnen donorkinderen vanaf 12 jaar informatie krijgen over sociale en lichamelijke kenmerken van deze donor. Op hun 16e jaar kunnen zij naam, geboortedatum en woonplaats opvragen. De overheid heeft advies gevraagd over de leeftijd waarop donorkinderen informatie over de donor kunnen krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto, Fiom, en de Universiteit voor Humanistiek en bestaat uit vier invalshoeken: juridisch, ethisch, psychologisch en ervaringen. We geven advies over welke leeftijdsgrenzen het beste passen en hoe er zorgvuldig omgegaan kan worden met donorinformatie. De workshop wordt verzorgd door Tinka Floor van Pro Facto en Sophie Bolt en Janneke Maas van Fiom.

3.    Hechting en trauma bij geadopteerden - Sherborne Samenspel

Veronica Sherborne ontwikkelde Sherborne Bewegingspedagogiek – ontwikkelingsstimulerend bewegen. In Nederland is dit verder ontwikkeld en afgestemd op adoptieouders en hun kind(eren); Sherborne Samenspel. Hierbij worden eenvoudige bewegingsoefeningen gedaan die het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s) helpen zich te concentreren en te richten op het eigen lichaam. De oefeningen helpen het kind om naar zijn lichamelijke sensaties te ‘luisteren’. Het kind wordt zich zo bewust van de mogelijkheden en beperkingen van zijn lichaam. Zo groeit het zelfvertrouwen. Tijdens deze workshop wordt de theorie achter Sherborne Samenspel uitgelegd. En laten we aan de hand van beeldmateriaal zien hoe het werkt. Een ervaringsdeskundige vertelt over haar ervaringen met deze therapie. Daarna gaan de deelnemers vooral zelf ervaren. 

Aanmelden