Vijf jaar KID-DNA Databank_ ervaringen met het matchen van spermadonoren en donorkinderen.jpg

In 2010 is in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen, de Fiom KID-DNA Databank ontwikkeld. In dit artikel delen wij de praktijkervaring die in de afgelopen 5 jaar is opgedaan met het matchen en begeleiden van donorkinderen en donoren die op zoek gaan naar hun biologische familie en daarbij gebruik maken van de Fiom KID-DNA Databank. De gepresenteerde gegevens komen voort uit informatie die is verkregen bij inschrijving, vragenlijsten en gesprekken.

Bekijk het artikel

Samenvatting
Vóór de invoering van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in 2004 zijn er in Nederland ongeveer 40.000 donorkinderen geboren. Het grootste deel van deze kinderen is verwekt door kunstmatige inseminatie met anoniem donorzaad (KID), waardoor deze donorkinderen nauwelijks of geen toegang hebben tot hun afstammingsgegevens. Via de Fiom KID-DNA Databank, die in 2010 samen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis is opgericht, kunnen deze donorkinderen en donoren elkaar zoeken. Via DNA-profielen worden donorkinderen, donoren en halfbroers en -zussen gematcht. De verwachting is dat het aantal donorgerelateerde zoekacties zal toenemen. In dit artikel presenteren wij ervaringen met het matchen en begeleiden van donorkinderen en donoren. Deze ervaringen zijn behulpzaam voor donorkinderen en donoren die nog gaan zoeken. Bovendien geven zij handvatten bij het opbouwen van een betekenisvol contact met elkaar.