Je inschrijving in de KID-DNA Databank is afgerond. Nu is het wachten of er een match is met je donor(kind). Na inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank doorloop je verschillende stappen. Als er een match is, neemt een hulpverlener van Fiom contact met je op om jouw wensen en verwachtingen te bespreken. Hoe verloopt de procedure na een match? 

Donorconceptie - Na je inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank.jpg

Wanneer is een match mogelijk na inschrijving? 

Na inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank doorloop je verschillende stappen. Het kost enige tijd om deze stappen te verwerken. Zodra je DNA-profiel opgenomen is in de databank ontvang je per mail een bevestiging. Hierna zal jouw DNA-profiel worden vergeleken met alle andere, op dat moment aanwezige, DNA-profielen. Als er een zekere mate van overeenkomst is, zijn nadere berekeningen nodig om een definitieve match af te geven.  

Mocht je donor of jouw donorkinderen al in de databank staan, dan worden jullie aan elkaar gematcht. Een hulpverlener van Fiom neemt bij een match contact met je op om jouw wensen en verwachtingen te bespreken. Als je donor of je donorkinderen nog niet in de Databank staan, volgt er geen match. Zij zullen zich eerst in moeten schrijven voordat jouw profiel gematcht kan worden aan dat van hen.  

Nieuwe profielen worden aan de databank toegevoegd en worden dan vergeleken met alle DNA-profielen die al in de databank staan. Er kan dus geen tijdsindicatie gegeven worden van wanneer er een match gemaakt wordt met jouw DNA-profiel. 

Procedure na een match 

Als er een matchingsronde is geweest, dan krijgt Fiom van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) de unieke codes van de betrokken donor en/of donorkind(eren) door. Wat gebeurt er als er een match is gevonden? 

Stap 1: Er is een match vastgesteld 
Wanneer een match is vastgesteld, neemt een hulpverlener van Fiom contact met je op. Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op een kantoor van Fiom. De hulpverlener neemt (meestal telefonisch) contact op met partijen die betrokken zijn bij de match. 

Stap 2: Kennismakingsgesprek 
Tijdens het kennismakingsgesprek bespreek je samen met de hulpverlener jouw wensen en verwachtingen ten aanzien van het uitwisselen van gegevens. Ook een eventuele ontmoeting met je donor(kind) komt aan bod.  

Stap 3: Contact met je donor(kind) 
Na het kennismakingsgesprek kies je er zelf voor of je graag een persoonlijke ontmoeting wilt, of alleen (voorlopig) contact via brieven of e-mail. Mocht je in dit stadium nog geen persoonlijke gegevens willen delen, kan dit via de hulpverlener. De hulpverlener wisselt nooit de contactgegevens uit zonder wederzijdse toestemming. 

Stap 4: Evaluatie 
Je bespreekt met de hulpverlener hoe je dit eerste contact ervaren hebt. 

Een match en dan?

Hoe verloopt een eerste ontmoeting meestal? 

Als er met beide partijen is gesproken en beiden staan open voor een ontmoeting, dan wordt een ontmoeting gepland. Een ontmoeting kan als heel spannend worden ervaren. Hoewel je waarschijnlijk erg naar dit moment hebt uitgekeken, is het misschien ook onwennig om een gesprek te voeren met iemand die je nog nooit gezien hebt. Waar moet je beginnen? Daarom zal de hulpverlener bij (een deel van) het gesprek aanwezig zijn, om het ijs wat te breken. Daarna kun je zelf aangeven hoe het gesprek verder verloopt. Eerdere matches hebben ons geleerd, dat de begeleiding van de hulpverlener als steun wordt ervaren. 

Meer informatie over de ontmoeting