Inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank is gratis voor donorkinderen die verwekt zijn voor 1 juni 2004 en donoren die voor deze datum doneerden. De verwekking of donatie moet plaatsgevonden hebben in een Nederlandse kliniek. Deze kosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Voor anderen gelden de onderstaande kosten van inschrijving.  

Donorconceptie - Kosten van inschrijving.jpg

Overzicht inschrijfkosten Fiom KID-DNA Databank

Donoren

  • Donoren, gedoneerd voor 1 juni 2004: gratis inschrijving
  • Donoren, gedoneerd na 1 juni 2004: € 435,-                                      
  • Donoren, gedoneerd aan Medisch Centrum Bijdorp*: gratis inschrijving

Donorkinderen

  • Donorkinderen, verwekt voor 1 juni 2004: gratis inschrijving
  • Donorkinderen, verwekt na 1 juni 2004: € 280,-
  • Donorkinderen, verwekt in Medisch Centrum Bijdorp*: gratis inschrijving

Moeders van donorkinderen: € 195,-
Wettige kinderen van donoren: € 280,-

* Ongeacht datum

Hoe komen de kosten voor de Fiom KID-DNA Databank tot stand? 

Fiom wil de kosten voor inschrijving zo laag mogelijk houden. Het werk dat Fiom voor de KID-DNA Databank doet, wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS. De kosten die het laboratorium van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) maakt, moeten wel betaald worden. Dit zijn werkzaamheden om de DNA-profielen te maken en op te slaan, en om de matches te maken. Met die bijdrage wordt ook de techniek achter de Fiom KID-DNA Databank bijgehouden, zodat het systeem voldoet aan de meest recente mogelijkheden in verwantschapsonderzoek met STR. CWZ matcht personen aan de hand van STR.  

Inschrijving donoren 

Inschrijving voor donoren (van voor 1 juni 2004) is gratis, omdat deze kosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Donoren die al ingeschreven zijn, kunnen hun inschrijfgeld terugvragen. Voor donoren die na 1 juni 2004 gedoneerd hebben, gelden de bovengenoemde inschrijfkosten.  

Donoren die bij Medisch Centrum Bijdorp hebben gedoneerd 

Voor donoren die gedoneerd hebben in Medisch Centrum Bijdorp geldt een aparte regeling. Het ministerie van VWS vergoedt de inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank volledig voor deze donoren. 

Inschrijving donorkinderen 

Sinds 4 december 2018 is inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank gratis voor donorkinderen verwekt voor 1 juni 2004. De inschrijfkosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Donorkinderen die al ingeschreven zijn, kunnen hun inschrijfgeld terugvragen. Voor donorkinderen die na 1 juni 2004 verwekt zijn, gelden de bovengenoemde inschrijfkosten. 

Wettige kinderen van de donor 

Als de donor is overleden, kan er soms met behulp van het DNA van zijn wettig(e) kind(eren) (of andere familieleden) toch een match worden gevonden met één of meer donorkinderen. Om een definitief verwantschap aan te tonen is ook DNA van de biologische moeder van het wettige kind nodig. Aan de inschrijving van een wettig kind en biologische moeder zijn bovenstaande kosten verbonden. Ben je een wettig kind van een donor en wil je je inschrijven of heb je overige vragen? Neem dan contact op met Fiom.  

Inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank