De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren). De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het (bijna) nooit mogelijk om directe verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven. In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen en ook vaak de donor schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals MyHeritage, Ancestry, Family Tree DNA en 23andMe.

Inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank

Wie kunnen zich inschrijven? 

Donorkinderen 

De Fiom KID-DNA Databank is bedoeld voor donorkinderen die hun (destijds anonieme) donor willen zoeken. 

Ben je tussen 12 en 15 jaar dan kun je je na toestemming van een van je ouders onder bepaalde voorwaarden inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Je krijgt dan altijd een voorgesprek met een hulpverlener om deze voorwaarden te bespreken. Het is goed om je te realiseren dat er kosten verbonden zijn aan je inschrijving.

Als je jonger bent dan 12 jaar kun je niet deelnemen aan de Fiom KID-DNA Databank (tenzij vanwege zwaarwegende redenen, bijv. erfelijke aandoeningen). Neem dan contact op via donorconceptie@fiom.nl.

Informatie over inschrijven voor donorkinderen

Donoren 

Donoren (zowel sperma- als eiceldonoren) die in het verleden anoniem hebben gedoneerd, of van wie de gegevens destijds niet goed zijn geregistreerd, kunnen zich inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Op basis van DNA-materiaal kan worden onderzocht of er een match is met één of meer donorkinderen. 

Informatie over inschrijven voor donoren 

Wettige kinderen van de donor 

Ben je een wettig kind van een donor en wil je via DNA op zoek gaan naar verwante donorkinderen? Dan verwijzen we je sinds 2018 door naar internationale DNA-Databanken. De techniek die daar gebruikt wordt is geschikt om verwantschappen tussen halfbroers en/of -zussen aan te tonen. De techniek van de Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind en dus niet geschikt om verwantschappen tussen wettige kinderen en donorkinderen te onderzoeken. Fiom gaat graag met je in gesprek over hoe een zoektocht eruit ziet, wat je kunt verwachten, hoe je contact kunt leggen met donorkinderen enz. Neem daarvoor contact met ons op.

Ik woon in het buitenland 

Als je gedoneerd hebt of verwekt bent in een Nederlandse kliniek maar in het buitenland woont, kun je jezelf via onze website inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Je dient wel zelf zorg te dragen voor de portokosten van het terugzenden van het afnameformulier en het wangslijmpakket. 

Wanneer is inschrijving in de KID-DNA databank zinvol?  

Afhankelijk van het jaar waarin je verwekt bent is inschrijving zinvol. In juni 2004 is namelijk de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in werking getreden. Het hangt er vanaf of je bent verwekt voor of na 1 juni 2004.  

Vóór 1 juni 2004 verwekt 

Als je voor 1 juni 2004 verwekt bent, dan ben je mogelijk verwekt met behulp van een A (anonieme) -donor.  Als je ouders hebben gekozen voor een B (bekende) -donor hebben zij of de kliniek misschien nog wel gegevens van de donor. In sommige gevallen zijn gegevens echter niet compleet of is de B-donor moeilijk te vinden. Als een van deze situaties op jou van toepassing is, kun je je gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank en op zoek gaan naar je donor. 

Rond juni 2004 verwekt 

Ben je verwekt rond de invoering van de wet (juni 2004), dan is het afhankelijk van de periode van donatie of van de kliniek of de informatie over de bevruchtingen goed is doorgegeven aan de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Soms is er nog informatie bekend bij de kliniek, maar niet altijd. Als er geen informatie meer is, kun je via de Fiom KID-DNA Databank op zoek gaan naar een match met je donor. 

Na 1 juni 2004 verwekt 

Als je na 1 juni 2004 verwekt bent, dan is dat ná de invoering van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Sinds de invoering van de wet worden de gegevens van sperma-, eicel-, en embryodonatie landelijk geregistreerd. De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting beheert de gegevens en verstrekt deze op verzoek van het donorkind, de ouders of de huisarts. Je kunt daar vanaf de leeftijd van 12 jaar al sociale en fysieke gegevens opvragen van je donor. Vanaf 16 jaar heb je ook recht op persoonsgegevens van je donor. Je hoeft je dus niet in te schrijven in de Fiom KID-DNA Databank.