De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren). De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het niet mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals Family Tree DNA, 23andMe en MyHeritage.  

Inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank

Wie kunnen zich inschrijven? 

Donorkinderen 

De Fiom KID-DNA Databank is bedoeld voor donorkinderen die hun (destijds anonieme) donor willen zoeken. 

Ben je tussen 12 en 15 jaar dan kun je je na toestemming van een van je ouders onder bepaalde voorwaarden inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Je krijgt dan altijd een voorgesprek met een hulpverlener om deze voorwaarden te bespreken. Het is goed om je te realiseren dat er kosten verbonden zijn aan je inschrijving.

Als je jonger bent dan 12 jaar kun je niet deelnemen aan de Fiom KID-DNA Databank (tenzij vanwege zwaarwegende redenen, bijv. erfelijke aandoeningen). Neem dan contact op via donorconceptie@fiom.nl.

Informatie over inschrijven voor donorkinderen

Donoren 

Donoren die in het verleden anoniem hebben gedoneerd, of van wie de gegevens destijds niet goed zijn geregistreerd, kunnen zich inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Op basis van DNA-materiaal kan worden onderzocht of er een match is met één of meer donorkinderen. 

Informatie over inschrijven voor donoren 

Eiceldonor 

Heb je in het verleden anoniem eicellen gedoneerd en wil je via DNA op zoek naar gaan eventuele donorkind(eren)? Neem dan contact op met Fiom over de mogelijkheden en vervolgstappen. 

Wettige kinderen van de donor 

Als de donor is overleden, kan er soms met behulp van het DNA van zijn wettig(e) kind(eren) (of andere familieleden) toch een match worden gevonden met één of meer donorkinderen. Om een definitief verwantschap aan te tonen is ook DNA van de biologische moeder van het wettige kind nodig. Aan de inschrijving van een wettig kind en biologische moeder zijn kosten verbonden. Ben je een wettig kind van een donor en wil je je inschrijven of heb je overige vragen? Neem dan contact op met Fiom.  

Ik woon in het buitenland 

Als je gedoneerd hebt of verwekt bent in een Nederlandse kliniek maar in het buitenland woont, kun je jezelf via onze website inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Je dient wel zelf zorg te dragen voor de portokosten van het terugzenden van het afnameformulier en het wangslijmpakket. 

DNA van moeders van donorkinderen 

Soms is het DNA van moeder nodig om een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen. DNA van moeders van donorkinderen wordt echter niet standaard in de Fiom KID-DNA Databank opgenomen. Mogelijke situaties waarbij het DNA van de moeder van een donorkind aanvullend nodig is: 

  • Match tussen donor en donorkind(eren) 
    Het is mogelijk dat bij een match tussen donor en donorkind de aangetoonde verwantschap niet direct voldoende zeker is. Om tot een definitieve match te komen, wordt het DNA van de moeder naast het DNA van het donorkind en de mogelijke donor gelegd. Het donorkind heeft tenslotte de helft van het DNA van moeder en de helft van de donor. Het DNA van de moeder wordt dan in dit traject opgevraagd door Fiom.  
     
  • Zekerheid verkrijgen bij een match tussen donorkinderen onderling 
    De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren). De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen aanwezig is. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig.    

Het DNA van de moeder(s) wordt gebruikt om zekerheid te verkrijgen. Haar DNA-kenmerken kan dan uitgesloten worden, waardoor de DNA-kenmerken van de donor overblijven en een match kan worden gemaakt of juist kan worden uitgesloten. Hier zijn kosten (voor de moeder) aan verbonden. 

In uitzonderlijke gevallen blijkt het DNA van moeder niet voldoende uitsluitsel te geven.  

Wordt het DNA-profiel van de moeder in de KID-DNA Databank opgenomen? 

Het DNA van de moeder, dat nodig is voor het definitief maken van mogelijke matches, wordt niet in de Fiom KID-DNA Databank geplaatst. Deze DNA-profielen worden alleen gebruikt om mogelijke matches te checken en zekerheid te geven. Moeder kan aangeven of ze wenst dat het profiel wordt vernietigd zodra dit doel is bereikt, of dat haar profiel bewaard mag worden om opnieuw gebruikt te worden bij nieuwe, mogelijke matches. 

Wanneer is inschrijving in de KID-DNA databank zinvol?  

Afhankelijk van het jaar waarin je verwekt bent is inschrijving zinvol. In juni 2004 is namelijk de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in werking getreden. Het hangt er vanaf of je bent verwekt voor of na 1 juni 2004.  

Vóór 1 juni 2004 verwekt 

Als je voor 1 juni 2004 verwekt bent, dan ben je mogelijk verwekt met behulp van een A (anonieme) -donor.  Als je ouders hebben gekozen voor een B (bekende) -donor hebben zij of de kliniek misschien nog wel gegevens van de donor. In sommige gevallen zijn gegevens echter niet compleet of is de B-donor moeilijk te vinden. Als een van deze situaties op jou van toepassing is, kun je je gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank en op zoek gaan naar je donor. 

Rond juni 2004 verwekt 

Ben je verwekt rond de invoering van de wet (juni 2004), dan is het afhankelijk van de periode van donatie of van de kliniek of de informatie over de bevruchtingen goed is doorgegeven aan de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Soms is er nog informatie bekend bij de kliniek, maar niet altijd. Als er geen informatie meer is, kun je via de Fiom KID-DNA Databank op zoek gaan naar een match met je donor. 

Na 1 juni 2004 verwekt 

Als je na 1 juni 2004 verwekt bent, dan is dat ná de invoering van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Sinds de invoering van de wet worden de gegevens van sperma-, eicel-, en embryodonatie landelijk geregistreerd. De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting beheert de gegevens en verstrekt deze op verzoek van het donorkind, de ouders of de huisarts. Je kunt daar vanaf de leeftijd van 12 jaar al sociale en fysieke gegevens opvragen van je donor. Vanaf 16 jaar heb je ook recht op persoonsgegevens van je donor. Je hoeft je dus niet in te schrijven in de Fiom KID-DNA Databank.