De Fiom KID-DNA Databank is in 2010 opgezet door Fiom, in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Zowel spermadonoren, eiceldonoren als donorkinderen kunnen zich inschrijven en hun DNA-profiel in de Fiom KID-DNA Databank laten opnemen. Aan de hand van DNA-profielen kunnen donoren en donorkinderen worden gematcht. De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren).     

Donorconceptie - Fiom KID-DNA Databank.JPG

Achtergrond Fiom KID-DNA Databank 

In Nederland zijn vanaf 1948 kinderen verwekt door kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). Dit gebeurde voornamelijk met hulp van anonieme donoren. Donorkinderen van deze anonieme donoren hebben nauwelijks tot geen informatie over hun afstamming. Het totale aantal donorkinderen in Nederland is niet precies bekend. Naar schatting zijn tot 2004 ongeveer 40.000 donorkinderen geboren. Ook het aantal donoren is onbekend. 

Tijdlijn-Fiom-KID-DNA-Databank-2022.jpg

Recht om te weten van wie je afstamt 

De opvatting over het recht op afstammingsinformatie is sinds die tijd erg veranderd. Vanaf 2004 mogen klinieken in Nederland geen gebruik meer maken van anonieme donoren. Lees meer over deze historie in de kenniscollectie of over de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting die 1 juni 2004 in werking is getreden. 

Veel donorkinderen die verwekt zijn met behulp van een anonieme donor, voelen de behoefte om op zoek te gaan naar hun donor. Maar hoe kun je zoeken als je helemaal geen gegevens hebt, of als de gegevens van de kliniek onjuist of vernietigd zijn? Dan kun je wel nog proberen te zoeken op basis van je DNA-profiel.   

Fiom is van mening dat iedereen toegang moet hebben tot zijn of haar afstammingsgegevens. Daarom heeft Fiom in 2010 samen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis de Fiom KID-DNA Databank opgezet. Zowel spermadonoren, eiceldonoren als donorkinderen kunnen zich inschrijven en hun DNA-profiel in de Fiom KID-DNA Databank laten opnemen. Door middel van het vergelijken van DNA-profielen kan verwantschap worden aangetoond. 

Soorten matches die gemaakt kunnen worden 

Kan de databank verwantschap aantonen tussen donorkinderen onderling? 

De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (direct) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen aanwezig is. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Met behulp van het DNA-profiel van de moeder kan meer zekerheid over de verwantschap gegeven worden. In sommige gevallen leidt ook de toevoeging van het DNA van moeder niet tot een definitief verwantschap. De verwantschap tussen twee donorkinderen kan dan pas aangetoond worden nadat de donor zich inschrijft of als er nog meer donorkinderen van dezelfde donor in beeld zijn gekomen. 

Internationale DNA-databanken 
In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals Family Tree DNA, 23andMe en MyHeritage. De SNP-techniek (single nucleotide polymorfisme) welke hier gebruikt wordt, maakt het mogelijk om via DNA uiteenlopende verwanten te vinden. Via aanvullend stamboomonderzoek kun je de DNA-matches begrijpen en verifiëren.  

Aantal aanmeldingen en matches  

Sinds de oprichting van de Fiom KID-DNA Databank in 2010 hebben 898 donoren en 2.742 donorkinderen zich aangemeld (t/m 22 december 2022). Inmiddels zijn 272 donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen, 783 donorkinderen gematcht met hun donor en 512 donorkinderen gematcht met een virtueel donorprofiel

In de grafieken hieronder zie je hoeveel procent van de donoren en donorkinderen die zijn ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank een match hebben.

Grafiek KID-DNA december 2022.png

Grafieken percentage matches van donoren en donorkinderen in de Fiom KID-DNA Databank t/m 22 december 2022.

De KID-DNA Databank is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een databank waarin al 3.600 mensen staan ingeschreven. Over de jaren heen is de databank meer bekend geworden door onder andere berichtgeving in de media. Steeds meer donorkinderen en donoren schrijven zich in. Hoe meer mensen er in de databank staan, hoe groter de kans op een match. Bekijk meer cijfers en feiten.

Informatie voor anonieme donoren Informatie voor donorkinderen 

Inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank