• Huidige Start
  • Persoons-gegevens
  • Contact-gegevens
  • Info donatie
  • Contact en familie
  • Onvindbaar of overleden
  • Erfelijke aandoening
  • Media
  • Verzend

Informatie betreft de aanmelding

Fiom heeft je e-mailadres nodig om de aanmelding te verwerken. Als je geen e-mailadres hebt, dan kun je telefonisch contact met ons opnemen via 088-126 49 00.

Vastleggen van je persoonsgegevens

Fiom zorgt voor de administratieve afhandeling, communicatie en biedt begeleiding bij de voorbereiding naar - en de eventuele ontmoeting. Daarnaast vormt Fiom de schakel tussen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en de cliënt in de correspondentie over (mogelijke) matches.  
Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren hebben we persoonsgegevens van je nodig zoals personalia, contactgegevens, relevante informatie over de donatie en jouw familieleden. Wij vragen je hierbij toestemming deze gegevens te gebruiken.

Lees hier onze voorwaarden
De voorwaarden worden in een nieuw tabblad geopend.

Voorwaarden KID-DNA Databank
Algemene leveringsvoorwaarden

Lees alle overige voorwaarden en regelingen van Fiom op onze pagina met bedrijfsinformatie
 
Privacystatement
Het privacystatement wordt in een nieuw tabblad geopend.

Privacystatement

Verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt ten alle tijden het recht om deze toestemming weer in te trekken. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar donorconceptie@fiom.nl, met daarin het expliciete verzoek om de toestemming in te trekken of via het wijzigingsformulier. Zodra dit verzoek bij ons binnen is ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging. Jouw persoons-identificerende gegevens zullen uit onze systemen worden verwijderd. Indien jouw DNA-profiel al is opgenomen in onze KID-DNA Databank dan zal dit profiel anoniem worden gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe matches met jouw DNA-profiel niet meer aan je gecommuniceerd kunnen worden.

Meer informatie over uitschrijven uit de KID-DNA Databank.

Deelname aan onderzoek

Fiom is voortdurend bezig haar dienstverlening te verbeteren. Jouw mening is voor ons daarom van groot belang. Graag zouden we je in de toekomst willen benaderen om vragen te beantwoorden over de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van afstammingsvragen. Ook voeren we, door vragenlijsten uit te zetten, regelmatig onderzoek uit onder onze ingeschrevenen. Deze resultaten leveren voor ons relevante informatie op. Wanneer je deze vraag met “ja” antwoordt, kun je door ons benaderd worden. Dan leggen we precies uit wat de vragenlijst inhoudt en onder welke voorwaarden we het onderzoek uitvoeren. Op dat moment kun je altijd nog beslissen of je wel/niet hieraan mee wilt werken. Je antwoord op onderstaande vraag heeft geen invloed op de voortgang van je inschrijving. 

Mogen we je in de toekomst benaderen voor deelname aan onderzoek?
Ben je al bekend bij Fiom omdat je eerder een aanvraag bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) hebt gedaan?