Ben je huisarts en wil je patiënten goed kunnen begeleiden bij onbedoelde zwangerschap? Of wil je patiënten ondersteunen bij de preventie van (herhaalde) onbedoelde zwangerschappen?

De e-learning Onbedoelde zwangerschap in de huisartsenpraktijk biedt relevante kennis en praktische handvatten.

Deelnemer e-learning: ‘‘Ik hoop dat alle huisartsen deze modules gaan bekijken: zeer waardevol en ook als je al jaren ervaring hebt als huisarts, toch veel punten om alert op te blijven.’’

Voor wie?

Deze e-learning is bedoeld voor huisartsen. Een specifieke vooropleiding is hiervoor niet vereist.

Programma

De e-learning is gebaseerd op de Leidraad huisartsenzorg bij onbedoelde zwangerschap en is opgebouwd uit 3 afzonderlijke modules:

 • Keuzehulp
 • Nazorg
 • Preventie (herhaalde)onbedoelde zwangerschap

Wat leer je?

Algemene vaardigheden

 1. Je weet hoe je een gesprek voert zonder sturend te zijn, reflecterend op eigen (voor)oordelen
 2. Je weet dat er een verschil is tussen een onbedoelde zwangerschap en een ongewenste zwangerschap

Keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap

 1. Je weet wat de vier keuzeopties zijn bij onbedoelde zwangerschap, hoe die routes er uitzien en hoe je begeleiding biedt bij het maken van een keuze
 2. Je weet wat de doorverwijsmogelijkheden zijn als een vrouw blijft twijfelen of behoefte heeft aan een gesprek met een keuzehulpverlener

Nazorg na de keuze

1. Je weet wat het belang is van (pro-actieve) aandacht voor nazorg (ongeacht de keuze) en kan dit toepassen in de praktijk.
2. Je weet welke psychosociale problemen na een onbedoelde zwangerschap kunnen optreden en hoe deze te herkennen en hierover een gesprek te voeren.

Preventie van (herhaalde) onbedoelde zwangerschap

1. Je kent risicofactoren en hebt handvatten om proactief in gesprek te gaan met patiënten die mogelijk risico lopen op een (herhaalde) onbedoelde zwangerschap
2. Je weet hoe je vanuit een cliëntgerichte aanpak tot effectieve anticonceptiecounseling kunt komen.

Studielast

 • 1,5 uur per module
 • Totaal voor 3 modules 4,5 uur

Locatie & kosten

 • De e-learning kan thuis gemaakt worden
 • De Adviesgroep Seksuele Gezondheid van het NHG, Fiom en Rutgers hebben de e-learning ontwikkeld, met financiering van het ministerie van VWS. Deze e-learning kan daardoor kosteloos worden aangeboden

Accreditatie

Accreditatie is per module aangevraagd bij AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1). De status is op dit moment als volgt: 

 • Module Keuzehulp - geaccrediteerd voor 1,5 punt
 • Module Nazorg - geaccrediteerd voor 1,5 punt
 • Module Preventie van herhaalde onbedoelde zwangerschap - accreditatie is aangevraagd, aanvraag loopt nog

CRKBO

Fiom is CRKBO geregistreerd en mag daarom de trainingen BTW vrij aanbieden.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor één van de modules of voor alledrie. Klik op ‘Meld je aan’. Je komt dan direct in LearningStone. Dit is de leeromgeving waar je een account kunt aanmaken en kunt starten met de e-learning.

Meld je aan

Vragen?

Heb je vragen over de e-learning? Stuur dan een e-mail naar trainingen@fiom.nl. We zorgen ervoor dat je binnen 2 werkdagen antwoord krijgt.

Stel je vraag