Jongen zit op de grond achter zijn laptop met zijn handen op zijn hoofd

Deze studie gaat over de periode na de afschaffing van de donoranonimiteit bij “The Sperm Bank of California” waar al sinds 1982 gewerkt wordt met niet-anonieme donatie. Op de leeftijd van 18 jaar krijgen de donorkinderen toegang tot de naam en andere identificerende informatie van de donor. 

Lees het onderzoek

Samenvatting
De onderzoekers bestuderen het eerste 10-jaar cohort donorkinderen die toegang konden krijgen tot de donorgegevens (n=256). Ongeveer 35% van de donorkinderen vraagt de identiteit van de donor op. Dit doen ze op een gemiddelde leeftijd van 18 jaar. Er waren meer vrouwen dan mannen die een aanvraag deden en meer donorkinderen met een alleenstaande moeder dan met heteroseksuele ouders. Voorafgaande aan het vrijgeven van de donorgegevens vindt een kort interview plaats waarin de motivatie en plannen van de donorkinderen worden besproken en of de donor openstaat voor contact.

De onderzoekers geven het ethische dilemma aan dat zowel de donor als de klinieken niet kunnen anticiperen op hoe de donor staat tegenover contact 18 jaar na de donatie. Het bleek echter dat meer dan 94% van de donoren nog steeds open stond voor contact. De meeste donorkinderen waren van plan om contact te leggen met de donor. In die gevallen waarin de donor geen contact wenst, bleken donorkinderen teleurgesteld te zijn. De kliniek heeft zijn begeleiding voor deze donorkinderen aangepast om hen beter te ondersteunen. Voorafgaand aan het vrijgeven van de donorgegevens vindt een kort interview met de donorkinderen plaats waarin de motivatie en plannen van de donorkinderen worden besproken. Deze interviews zijn geanalyseerd en een terugkerend thema was de wens van de donorkinderen om meer informatie te krijgen, vooral over gemeenschappelijke kenmerken.