Een vrouw met Aziatische kenmerken wordt geïnterviewd door een blonde vrouw

De onderzoekers bestuderen kwalitatieve data verkregen via een vragenlijst onder 65 volwassen donorkinderen ingeschreven in een Engelse DNA databank. Ze onderzoeken wat het betekent om verwant te zijn. 

Lees het onderzoek

Samenvatting
De onderzoekers bestuderen kwalitatieve data verkregen via een vragenlijst onder 65 volwassen donorkinderen ingeschreven in een Engelse DNA databank. Ze onderzoeken wat het betekent om verwant te zijn. 

Familierelaties en identiteitsvorming
In het artikel kun je lezen hoe donorkinderen nieuwe identiteiten construeren en oude identiteiten bevragen of versterken. Veel donorkinderen ervaren dat ze door de zoektocht naar hun donorverwanten meer grip krijgen op hun leven. De onderzoekers beschrijven ook hoe donorkinderen de kennis over de donorbevruchting gebruiken om grip te krijgen op het functioneren van verwantschapsrelaties en deze beter te begrijpen. Ze concluderen dat de kennis over de donorbevruchting zowel familierelaties kan verstoren als versterken. Ze vinden het opvallend dat de donorkinderen vooral reflecteren op hun bestaande familierelaties in plaats van op de mogelijke nieuwe relaties met donorverwanten.

Openheid
Hoewel eerdere studies laten zien dat het beter is om kinderen al jong te vertellen over de donorverwekking, vonden de onderzoekers dat sommige donorkinderen aan wie het al jong is verteld toch problemen in hun jeugd ervaren om dit feit een plek te geven. Ze denken dat dit komt door mate waarin niet alleen de kennis van de verwekking wordt gedeeld, maar hier ook in openheid binnen het gezin gepraat kan worden. Ze pleiten voor meer psychosociale begeleiding van zowel ouders als donorkinderen.