Route volgen wijzer protocol donorconceptie

Protocol Donorlinking

Donorlinking is de vraag tot informatie-uitwisseling tussen diverse partijen die met elkaar verbonden zijn middels donorconceptie, waaronder donorkind, ouder en donor. 

Dit Protocol Donorlinking is door Fiom, in afstemming met internationale partners in het veld, opgesteld uit het streven naar een professioneel onderbouwde ondersteuning van de hulpverlening van Fiom op het gebied van donorlinking. 

Het veld is continue in ontwikkeling, daarom wordt dit document steeds aangepast bij nieuwe ontwikkelingen/informatie. 

Richtlijnen en adviezen van professionele organisaties