Het belang van openheid

Waar donorconceptie vroeger nog gehuld was in geheimhouding, wordt nu geadviseerd om hierover open te zijn. Fertiliteitsklinieken, counselors, psychologen en andere mensen met expertise in het welzijn van gezinnen, onderschrijven het advies om vooral open te zijn over de donorconceptie.

Ouders van donorkinderen - Praten met je kind over donorconceptie.jpg

Waarom is het zo belangrijk om open en eerlijk te zijn over de donorconceptie en je kind in te lichten over zijn of haar ontstaansgeschiedenis?

  • Openheid en eerlijkheid zijn een essentieel onderdeel van de ouder-kindrelatie. Bovendien is dit een noodzakelijke voorwaarde voor de uitbouw van een vertrouwensrelatie.
  • Je kind heeft het recht om te weten dat hij of zij is geboren middels donorconceptie. Dit feit is een onderdeel van zijn of haar geschiedenis.
  • Openheid is in het belang van je kind. Ontdekt je kind pas later zijn ontstaansgeschiedenis, dan kan dat het gevoel van eigenwaarde van het kind ondermijnen. Daarnaast geeft een gesloten houding tegenover het onderwerp een gevoel van schaamte, misschien zelfs schande. 
  • Geheimhouding is stressvol en ook gewoon moeilijk te handhaven. Er is altijd het risico dat je kind er toch achter komt. Door buitenstaanders die het wel weten of door de medische en technische vooruitgang. Wanneer een kind op die manier achter de donorconceptie komt is het gevoel van misleiding groot.
  • Openheid over donorconceptie en daarmee de kennis over je medische achtergrond is belangrijk. Deze informatie kan meegenomen worden naar artsen. Dat kan bijdragen aan een diagnose en behandeling van eventuele erfelijke aandoeningen van je kind.
  • Duidelijke verschillen tussen jou en je kind in uiterlijk, talenten of wat dan ook, hebben een logische verklaring.

In het verleden stond bij donorconceptie de kinderwens van de wensouders centraal. Met de impact die de donorconceptie kan hebben op het toekomstige kind, werd geen rekening gehouden. De focus lag op de realisatie van een zwangerschap. Tegenwoordig is dat anders. De zwangerschap wordt niet als het einde van een proces gezien, maar juist als een begin. Het is het begin van een nieuw gezin met meerdere gezinsleden die ieder op hun eigen manier betekenis geven aan donorconceptie.  

Video: Praten met je kind over donorconceptie

Als je open wilt zijn over de donorconceptie, zal je hier met je kind over moeten praten. Praten met je kind over donorconceptie is iets dat niet vanzelf hoeft te gaan. Het kan een uitdaging zijn om hierover te vertellen aan je kind en er samen over te praten. Daarom gaan we met de onderstaande video in op hoe je het gesprek met je kind hierover kan aangaan. Wat is een goed moment om erover te beginnen? En wat zijn aandachtspunten als je met je kind een gesprek hebt over zijn of haar ontstaansgeschiedenis? 

In deze video wordt antwoord gegeven op deze vragen en uitgelegd hoe je ervoor kan zorgen dat de donorconceptie vanaf jongs af aan onderdeel is van het levensverhaal van je kind. En hoe je kind dit verhaal, met jouw ondersteuning als ouder, steeds verder vorm geeft. Zodat je kind stap voor stap, steeds meer regie krijgt over zijn of haar levensverhaal.

Praten met je donorkind

Video: Welke woorden gebruik je?

Welke woorden gebruik je als je over donorconceptie praat? Afhankelijk van de context, individuele ervaringen, het moment en het perspectief kunnen woorden een verschillende betekenis of sentiment hebben. Woorden kunnen een associatie oproepen of een standpunt weergeven. Zo kan een woord als ‘donor’ gebruikt worden door een wensouder, een fertiliteitscentrum of een onderzoeker, maar het donorkind geeft misschien eerder de voorkeur aan ‘donorvader’ of ‘biologische vader’. En de donor zelf zou zichzelf ook weer anders kunnen noemen. In deze video leggen we uit hoe je je kind volgt in zijn keuze in woordgebruik.  

Praten met je donorkind - woordgebruik