De laatste jaren zijn er meerdere zaken bekend geworden van gynaecologen die bij vruchtbaarheidsbehandelingen gebruik hebben gemaakt van hun eigen zaad. Dit nieuws heeft telkens grote impact op de betrokken donorkinderen en hun ouder(s). De afspraak was immers dat het zaad van een anonieme donor of van de eigen partner gebruikt zou worden. 

Fiom hoort steeds vaker dat vaders, die dit hebben meegemaakt, behoefte hebben aan lotgenotencontact. Daarom biedt Fiom deze vaders de gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met andere mannen met vergelijkbare ervaringen. Binnen dit (mail) contact kunnen zij ervaringen uitwisselen, wat kan zorgen voor (h)erkenning en steun. 

Hoe werkt het?  

Hieronder is stap voor stap uitgewerkt hoe het lotgenotencontact in zijn werk gaat.   

  1. Je vult het aanmeldformulier op de website van Fiom in.  
     
  2. Vervolgens maakt Fiom een zogenaamde contactlijst van alle vaders die zich hebben aangemeld. Op deze lijst staat per vader de volgende informatie: 

Op deze manier sta je als vader anoniem op de contactlijst. Je naam of emailadres staat niet op deze lijst. Alleen de bovenstaande informatie wordt gedeeld.

3. Jij ontvangt deze contactlijst via een beveiligde mail. Op basis hiervan kun je kijken met welke andere vader(s) je graag in contact wilt komen. Dit geef je vervolgens door aan de contactpersoon van Fiom. Deze contactpersoon legt dit voor aan de desbetreffende vader(s). Mocht je het moeilijk vinden om zelf een keuze te maken, dan kan de contactpersoon van Fiom met jou meekijken welke vader mogelijk bij jou past.

4. Als jij en de andere vader(s) gekoppeld willen worden, geeft de contactpersoon van Fiom de wederzijdse mailadressen door. Overige persoonsgegevens worden nooit gedeeld met een andere vader. Jullie kunnen naar behoefte via de mail contact met elkaar opnemen en het contact samen verder vormgeven.

5. Na 2 maanden ontvang je via de mail een evaluatieformulier waarin we vragen naar je algemene ervaringen en verbeterpunten voor Fiom.   

6. Als een vader zich aanmeldt voor het lotgenotencontact, zal de contactlijst worden aangevuld en opnieuw worden gedeeld onder alle vaders. Als je hier geen behoefte meer aan hebt, kun je jezelf te allen tijde uitschrijven.  

Aanmelden lotgenotencontact

Disclaimer: De rol van Fiom bestaat uit het faciliteren van het contact en is na contactlegging niet meer verantwoordelijk voor het verdere verloop van het contact.