Vijf jaar KID-DNA Databank_ ervaringen met het matchen van spermadonoren en donorkinderen.jpg

Op 1 juni 2004 werd de wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van kracht, waarin is bepaald dat een donorkind persoonsidentificerende gegevens mag opvragen van de donor. De ontmoeting die hier vaak uit voortkomt is een complexe aangelegenheid waarbij zowel het donorkind als de donor wordt begeleid.
In dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS is gekeken naar de behoefte aan begeleiding en of de huidige begeleiding hierbij aansluit, en naar het belang van afstammingsinformatie voor de ontwikkeling van de identiteit van een donorkind.

Bekijk het onderzoek

Samenvatting
Donorkinderen vanaf 16 jaar en ouder hebben het recht om de persoonsidentificerende gegevens van de donor op te vragen bij de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB). Het donorkind mag ook vragen de donor te ontmoeten. In dit project wordt onderzocht wat de behoeftes aan begeleiding zijn van donorkinderen en donoren rondom deze ontmoeting en hoe zij de ontmoeting hebben ervaren.