09/08/2022 

Op 9 augustus 2022 overhandigde de externe onderzoekscommissie het rapport ‘Over de grenzen van betrokkenheid’ van het onderzoek naar het handelen van oud-gynaecoloog Nagel in het toenmalige Carolus Ziekenhuis aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In de periode van 1977 - 1985 heeft de heer Nagel zijn eigen sperma gebruikt bij een vruchtbaarheidsbehandeling zonder de wensouders hierover te informeren. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft in februari van dit jaar een externe onderzoekscommissie - onder leiding van prof. Dr. Braat - ingesteld om inzicht te krijgen in wat er is gebeurd en in welke omvang. 

Eén donorkind gematcht

Tot nu toe is één donorkind gematcht aan de oud-gynaecoloog, dit betreft het donorkind dat zich in 2021 heeft gemeld bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na de oproep van het JBZ aan donorkinderen en ouders met afstammingsvragen om zich te melden, hebben zich 7 mensen gemeld. Er zijn tot op heden geen nieuwe matches aangetoond.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de heer Nagel destijds solistisch te werk ging en er vanuit collega’s weinig zicht was op zijn handelen bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De heer Nagel, op 16 mei 2022 overleden, was bij de start van het onderzoek nog in leven. Daardoor heeft hij DNA-materiaal af kunnen staan voor opname in de Fiom KID-DNA Databank. Hiermee kan het DNA van de heer Nagel vergeleken worden met het DNA van ingeschreven donorkinderen. Ook had de onderzoekscommissie de mogelijkheid om de oud-gynaecoloog te vragen naar zijn kant van het verhaal.

De commissie schetst dat de zaak van andere aard en omvang is gebleken dan vergelijkbare cases in het land. Dat neemt niet weg dat het handelen van de oud-gynaecoloog ook toen medisch ethisch gezien onjuist was en in strijd met de geldende professionele normen.

Aanbevelingen

In het rapport worden aanbevelingen gepresenteerd met als doel om beter de weg te wijzen aan donorkinderen. Ook adviseert de commissie aan het JBZ om in contact te blijven met de familie van de oud-gynaecoloog. Daarnaast geeft de commissie advies aan andere organisaties die nu of in de toekomst met een vergelijkbare casus te maken krijgen. Zij stelt dat het wenselijk is om op landelijk niveau een proces of procedure in te richten voor dergelijke zaken. Tevens wordt het belang benadrukt om drempels te verlagen om informatie rondom een donorvader te vinden.

Reactie Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis vindt het belangrijk dat de zaak zorgvuldig is onderzocht door de onderzoekscommissie en dat het rapport duidelijkheid geeft aan alle betrokkenen. Piet-Hein Buiting, voorzitter Raad van Bestuur JBZ: “Ik ben de onderzoekscommissie dankbaar voor het onderzoek dat ze heeft uitgevoerd en de wijze waarop ze alle perspectieven aan bod laat komen in haar rapport. Het is belangrijk dat alle betrokkenen meer duidelijkheid hebben gekregen. De impact is voor hen begrijpelijkerwijs groot. We nemen de adviezen ter harte.”

Het belang van openheid

Fiom acht de kans mogelijk dat het aantal donorkinderen verwant aan de heer Nagel nog zal groeien. Fiom pleit voor openheid rondom het thema donorconceptie. We adviseren ouders die de heer Nagel hebben ingeschakeld bij het zwanger worden om in gesprek te gaan met hun kind over wat er nu speelt. Kinderen hebben het recht om dit te weten. Als kinderen op de hoogte zijn kunnen zij zelf de afweging maken of zij vervolgstappen willen zetten naar meer informatie over hun afstamming. 

In gesprek met je kind

We begrijpen dat het lastig kan zijn om hier met je kind over te praten. Je kunt met ons contact opnemen via 088 126 49 72 en donorconceptie@fiom.nl. Eén van onze medewerkers kan je vragen beantwoorden en tips geven hoe je dit kunt bespreken met je kind. 

Henk Nagel was de behandeld arts, wat nu?

Denk je mogelijk af te stammen van de heer Nagel of ben jij een ouder die behandeld is door de heer Nagel? Hier kun je lezen welke stappen je kunt zetten.