Start
2021

Deelnemers gezocht?  
Nee, de werving van deelnemers is gesloten. 

Wanneer resultaten verwacht? 
Inmiddels zijn er een adviesrapport en factsheen verschenen in 2023. In 2024 is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd.


 

Fiom, de Universiteit voor Humanistiek en Pro Facto hebben onderzoek gedaan naar leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb).  

Onderzoek Leeftijdsgrenzen.jpg

Waarom dit onderzoek?  

Donorkinderen zijn mensen die verwekt zijn met behulp van een sperma- of eiceldonor. Volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting kunnen donorkinderen vanaf 12 jaar informatie krijgen over sociale en lichamelijke kenmerken van deze donor. Op hun 16e jaar kunnen zij naam, leeftijd en woonplaats opvragen. De overheid heeft advies gevraagd over deze leeftijdsgrenzen. Uit de eerdere evaluatie van de wet bleek dat er onvoldoende onderbouwing was van de huidige leeftijdsgrenzen. Dit onderzoek moest leiden tot een concreet advies aan de overheid welke leeftijdsgrenzen en/of zorgvuldigheidseisen zouden moeten gelden in de Wdkb.     

Het onderzoek bestond uit 4 invalshoeken: juridisch, ethisch, psychologisch en ervaringen. We onderzochten de ervaringen van donorkinderen zelf, hun ouders, donoren en hulpverleners met interviews en focusgroepen.  

Resultaten van het onderzoek

Het onderzoek heeft geleid tot het advies om de leeftijdsgrenzen in de wet over donorinformatie te laten vervallen. Het adviesrapport met dit advies is op 1 februari 2023 overhandigd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook leidde het onderzoek tot publicatie van de factsheet: ‘Advies over leeftijdsgrenzen in de wet over donorinformatie’.  Begin 2024 is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in het tijdschrift Reproductive Biomedicine Online. In dit artikel worden de ervaringen van donorkinderen, ouders, donoren en hulpverleners met de huidige leeftijdsgrenzen besproken. Fiom schrijft ook nog een  wetenschappelijk artikel over het advies waarvan de publicatie in 2024 verwacht wordt. 

Informatie over de onderzoekers  

Fiom is specialist bij afstammingsvragen. Fiom ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees meer over Fiom. Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek, van de afdeling zorgethiek, zijn gespecialiseerd in ethische en zingevingsvragen rondom het begin van het leven en verwantschap. Lees meer over de Universiteit voor Humanistiek. Het juridisch deelonderzoek is uitgevoerd door Pro Facto, een bureau voor praktijkgericht bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en onderwijs. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw, de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie. 

In dit onderzoek werd ook samengewerkt met een donor, een donorkind en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals Stichting Donorkind, Freya, Meer dan Gewenst, Alleen met Kinderwens, POINT en het samenwerkingsverband LIDC.