*We hebben voldoende aanmeldingen binnen 

Fiom, de Universiteit voor Humanistiek en Pro Facto doen onderzoek naar leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). In dit onderzoek werken we ook samen met een donor, een donorkind en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals Stichting Donorkind, Freya, Meer dan Gewenst, Alleen met Kinderwens, POINT en het samenwerkingsverband LIDC.

Onderzoek Leeftijdsgrenzen.jpg

Waarom doen we onderzoek?  

Donorkinderen zijn mensen die verwekt zijn met behulp van een sperma- of eiceldonor. Volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting kunnen donorkinderen vanaf 12 jaar informatie krijgen over sociale en lichamelijke kenmerken van deze donor. Op hun 16e jaar kunnen zij naam, leeftijd en woonplaats opvragen. De overheid heeft advies gevraagd over deze leeftijdsgrenzen. Uit de eerdere evaluatie van de wet bleek dat er onvoldoende onderbouwing was van de huidige leeftijdsgrenzen. Het onderzoek leidt tot een concreet advies aan de overheid welke leeftijdsgrenzen en/of zorgvuldigheidseisen zouden moeten gelden in de Wdkb.    

Het onderzoek bestaat uit 4 invalshoeken: juridisch, ethisch, psychologisch en ervaringen. We onderzoeken de ervaringen van donorkinderen zelf, hun ouders, donoren en hulpverleners met interviews en focusgroepen. 

Deelnemen aan het onderzoek

We hebben voldoende aanmeldingen binnen van donorkinderen, ouders van donorkinderen, donoren en hulpverleners. Het adviesrapport zal begin 2023 worden overhandigd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Informatie over de onderzoekers 

Fiom is specialist bij afstammingsvragen. Fiom ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees meer over Fiom. Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek, van de afdeling zorgethiek, zijn gespecialiseerd in ethische en zingevingsvragen rondom het begin van het leven en verwantschap. Lees meer over de Universiteit voor Humanistiek. Het juridisch deelonderzoek wordt uitgevoerd door Pro Facto, een bureau voor praktijkgericht bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en onderwijs. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie.

Partners onderzoek Leeftijdsgrenzen.png