Onderzoek jongeren en donorconceptie

Start
2021

Deelnemers gezocht? 
Nee. We hebben inmiddels voldoende aanmeldingen binnen, je kunt je niet meer aanmelden. 

Wanneer resultaten verwacht? 
In 2024 


 

Fiom doet onderzoek naar donorkinderen vanaf 16 jaar die een identificeerbare donor of B-donor hebben.

Onderzoek Leeftijdsgrenzen.jpg

Waarom doen we onderzoek?  

De eerste donorkinderen die vallen onder de Wdkb worden in 2021 zestien jaar. Vanaf deze leeftijd kunnen zij persoonsidentificerende informatie van de donor opvragen. Dit zijn bijvoorbeeld voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats. Fiom begeleidt donorkinderen bij deze aanvraag. Het doel van ons onderzoek is om de dienstverlening van Fiom beter te laten aansluiten bij jongeren. In de deelnemersinformatie lees je meer over het onderzoek. 

Wil jij ons helpen? 

Voor dit onderzoek hebben we donorkinderen en gezinnen van donorkinderen geïnterviewd.

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over het onderzoek? Je kunt ook contact opnemen met de onderzoekers.  

Informatie over de onderzoekers  

Fiom is specialist bij afstammingsvragen. Fiom ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).