Illustratie van mannen en vrouwen

Wat betekent het om halfbroers en -zussen van dezelfde donor te vinden en te ontmoeten? En is er bij het zoeken en ontmoeten behoefte aan ondersteuning? We vroegen dit aan 19 donorkinderen, uit 5 verschillende groepen. 

Je hebt halfbroers en -zussen met dezelfde donor gevonden, wat nu?
Fiom heeft onderzocht wat het betekent om halfbroers en -zussen van dezelfde donor te vinden en te ontmoeten. Daarnaast gingen we na of er bij het proces van zoeken en ontmoeten behoefte was aan ondersteuning. Hiervoor hebben we 19 donorkinderen, uit 5 verschillende groepen gevraagd naar hun ervaringen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het vinden van meerdere halfbroers en -zussen veel gevoelens en vragen kan oproepen. Om donorkinderen hierop voor te bereiden, hebben we een informatieve flyer gemaakt die kan helpen bij het plaatsen van gevoelens en het maken van keuzes. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.

Halfbroers en -zussen met dezelfde donor
Meer openheid rondom het thema donorconceptie en het grotere aanbod aan online DNA-testen hebben de kans om halfbroers en -zussen te vinden vergroot. De Fiom KID-DNA Databank is in 2010 opgericht zodat donorkinderen en -voorheen anonieme- donoren elkaar kunnen vinden. Via een match met een donorprofiel kunnen donorkinderen onderling aan elkaar gematcht worden. Zij stammen dan allebei af van dezelfde donor wat betekent dat zij halfbroer of -zus van elkaar zijn. Het aantal donorkinderen dat, via de Fiom KID-DNA Databank, binnen een groep aan elkaar gematcht is, neemt de laatste jaren toe. Momenteel begeleidt Fiom 38 groepen die variëren van 4 tot ruim 60 donorkinderen met dezelfde donor.

Belangrijkste bevinding 
Contact tussen halfbroers en -zussen met dezelfde donor wordt vaak als makkelijker gezien dan contact tussen donorkind en donor. Ons onderzoek toont aan dat er in de relaties tussen halfbroer en -zussen ook uitdagingen zijn.

Motieven om te zoeken
Het merendeel van de deelnemers dacht niet aan halfbroers en -zussen bij de start van hun zoektocht naar de donor. Enkelen waren juist op zoek naar halfbroers en -zussen. De drie meest genoemde motieven voor inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank zijn: nieuwgierigheid, de wens medische informatie te verkrijgen en de wens hun familie uit te breiden door het gevoel ‘zich anders te voelen’ of ‘familie te missen’.

Uitdagingen
Het ontmoeten van een groep brengt uitdagingen met zich mee. Vragen van deelnemers zijn: Wat maakt ons een groep? Wie hoort er wel of niet bij? Hoe betrokken wil ik zijn bij de groep? En hoe ga ik om met groepsdynamieken?

Behoefte aan steun
Deelnemers geven aan verschillende behoeftes aan ondersteuning te hebben. Sommigen deelnemers willen vooral ondersteuning tijdens de voorbereiding. Anderen willen liever ondersteuning bij de groepsvorming of hoe ze betekenis kunnen geven aan deze nieuwe relaties. Ondersteuning op maat is daardoor wenselijk.