Man voor boekenkast

Deze systematische evaluatie had ten eerste tot doel de huidige kennis over de demografische, institutionele en psychosociale informatie over spermadonoren, en ten tweede inzicht te verschaffen in de feitelijke ervaringen van mannen die doneren en de attitudes ten opzichte van potentiële donatie.

Samenvatting
In totaal voldeden 64 studies aan de inclusiecriteria en werden in de review opgenomen. Uit de onderzoekssyntheses bleek dat er duidelijke verschillen tussen patiënt- en niet-patiëntdonoren (bekende, commerciële, vrijwillige en potentiële) wat demografische kenmerken betreft motieven voor donatie, kwesties in verband met openbaarmaking en houdingen tegenover de nakomelingen. Verder is uit onderzoek gebleken dat een aanzienlijk deel van de oöcytdonoren en vrouwen uit de algemene bevolking bereid waren hun oöcyten als identificeerbare donor af te staan.

Onderzoeken waarin de ervaringen van donoren zijn onderzocht, melden positieve ervaringen met geslachtscellen donatie. In deze systematische review zijn echter een aantal methodologische beperkingen met betrekking tot de onderzoeksliteratuur over geslachtscellen donatie vastgesteld.