Vrouw voor boekenkast

De sociale en psychologische factoren die bepalend zijn voor de intentie om geslachtscellen te doneren, zijn belangrijk voor klinieken, beleidsmakers en wervingscampagnes. Het doel van deze systematische review was daarom om de onderzoeksbevindingen over de psychosociale determinanten van eiceldonatie te integreren en de ervaringen van vrouwen met donatie te extrapoleren.

Samenvatting
In totaal voldeden 64 studies aan de inclusiecriteria en werden in de review opgenomen. Uit de onderzoekssyntheses bleek dat er duidelijke verschillen tussen patiënt- en niet-patiëntdonoren (bekende, commerciële, vrijwillige en potentiële) wat demografische kenmerken betreft motieven voor donatie, kwesties in verband met openbaarmaking en houdingen tegenover de nakomelingen. Verder is uit onderzoek gebleken dat een aanzienlijk deel van de oöcytdonoren en vrouwen uit de algemene bevolking bereid waren hun oöcyten als identificeerbare donor af te staan.

Onderzoeken waarin de ervaringen van donoren zijn onderzocht, melden positieve ervaringen met geslachtscellen donatie. In deze systematische review zijn echter een aantal methodologische beperkingen met betrekking tot de onderzoeksliteratuur over geslachtscellen donatie vastgesteld.