Vrouw in archief

Recente veranderingen in internationale wetgeving en technologische ontwikkelingen zoals (online) DNA-databanken bieden meer mogelijkheden om personen te vinden die verwant zijn via donorconceptie. Maar wie heeft nu interesse in wie en waarom? Zijn er verschillen in interesse? Fiom deed hiervoor literatuuronderzoek waarin 47 (nationale/internationale) studies werden onderzocht en samengevat. De resultaten van het onderzoek zijn in 2021 gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.  

Lees het onderzoek

Samenvatting
Sinds de beginjaren is de praktijk van donorconceptie veel veranderd. Er is meer openheid rondom het thema en in een aantal landen werd donoranonimiteit afgeschaft. Er werden donorregisters/DNA-databanken opgericht en het aanbod aan online DNA-testen nam sterk toe. Deze ontwikkelingen vergrootten de mogelijkheden voor donorkinderen en donoren om elkaar te vinden.  Velen hebben interesse om te zoeken, maar niet iedereen. Onderzoek kan ons meer duidelijkheid geven over waarom mensen zoeken. Deze kennis kan klinieken en counsellors helpen om ondersteuning af te stemmen op eventuele behoeften van betrokkenen.

Belangrijkste bevinding 
De studies laten zien dat donorkinderen niet alleen interesse hebben in contact met de donor maar ook nieuwsgierig zijn naar donor halfbroers/zussen. Ook ouders van donorkinderen hebben interesse in de donor en eventuele donor halfbroers/zussen van hun kinderen. Daarnaast zien we dat donoren zich niet alleen openstellen voor contact maar ook zelf interesse hebben in de donorkinderen. Dit laatste is nieuw in de praktijk van donorconceptie. Bovendien zien we uit het onderzoek dat de belangen van de donorkinderen, ouders en donor met elkaar verweven zijn en niet in strijd met elkaar hoeven te zijn.  

Factoren die interesse mee bepalen
Er zijn aanwijzingen dat onder andere geslacht, gezinstype, familierelaties alsook externe factoren (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een donor-register) van invloed zijn op de mate van interesse. Zo zoeken vrouwen vaker dan mannen en donorkinderen van alleenstaande moeders gaan vaker op zoek dan donorkinderen met een andere familie-vorm.  

Behoefte aan steun
Donorkinderen, donoren en ouders geven verschillende behoeftes wat betreft het moment en de vorm van ondersteuning aan. Ondersteuningsaanbod voor verschillende betrokkenen en op maat is wenselijk. Bij professionele ondersteuning is het belangrijk dat de hulpverlener bekend was met verschillende aspecten van donorconceptie en het contact leggen in de context van donorconceptie.  

Uitdagingen
Onderzoek heeft zich tot op heden vooral gericht op waarom mensen naar elkaar op zoek gaan. Hoe het verder gaat als mensen elkaar vinden en contact leggen is nog niet in kaart gebracht. 

Meer weten?
Indekeu, A., Maas, A., McCormick, E., Benward, J., Scheib, J. (2021). Factors associated with searching for people related through donor conception among donor-conceived people, parents and donors: a systematic review. F&S Reviews, 2 (2), 93-119. doi: 10.1016/j.xfnr.2021.01.003