Op 1 februari 2022 maakte Alrijne Ziekenhuis bekend dat voormalig gynaecoloog Jos Beek zijn eigen sperma heeft gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De ouders waren hier niet van op de hoogte. De behandelingen vonden plaats vanaf de jaren 70 tot tenminste 1998. 

Informatie donorschap gynaecoloog Jos Beek.jpg

Wat is er nu bekend? 

Dr. Jos Beek heeft zelf sperma gedoneerd en gebruikt voor vruchtbaarheidsbehandelingen met donorzaad (KID). Hij deed dit zonder dat de wensouders dit wisten. Er zijn geen aanwijzingen dat Dr. Beek eigen sperma heeft gebruikt als afgesproken was zaad van de wensvader te gebruiken (KIE). Dr. Beek was van 1973 tot 1998 werkzaam in het voormalig Elisabethziekenhuis in Leiderdorp, een van de voorgangers van Alrijne Ziekenhuis. De vruchtbaarheidsbehandelingen waarbij hij zijn eigen zaad gebruikte vonden plaats vanaf de jaren 70 tot tenminste 1998. Voor zover bekend heeft dr. Beek geen sperma gebruik van spermadonoren. De voormalig gynaecoloog overleed in 2019. 

In juli 2022 zijn er 41 kinderen genetisch verwant aan dr. Jos Beek. Dit aantal kan nog toenemen. Het is de verwachting dat het aantal dat nu bekend is toe zal nemen. Verwanten van dr. Jos Beek zijn ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank en bij de internationale DNA-databank Family Tree DNA

Rapport commissie Braat over fertiliteitspraktijk Jos Beek

Alrijne heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie gevraagd om onderzoek te doen naar de fertiliteitspraktijk van dr. Beek. Op 6 juli 2022 werd het rapport gepresenteerd. De belangrijkste conclusies zijn dat dr. Beek:

  • op dit moment 41 nakomelingen heeft (juli 2022)
  • zijn sperma niet heeft gebruikt bij behandelingen waar afgesproken was om sperma van de wensvader te gebruiken
  • geen gebruik heeft gemaakt van spermadonoren
  • drager was van een zeldzaam erfelijke aandoening

Zeldzaam erfelijk gen

Dr. Beek was drager van een zeldzame erfelijke aandoening die tot uiting kan komen als de moeder ook drager is van dit gen. Alrijne roept ouders en kinderen nog eens op om zich te melden als zij onder behandeling zijn geweest bij dr. Beek en zijn geboren uit een behandeling met donorzaad. 

Vermoed jij af te stammen van dr. Jos Beek? 

Wanneer je bent verwekt met behulp van een KID-behandeling door dr. Jos Beek dan kun je je inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank.   

Fiom KID-DNA Databank  

In de Fiom KID-DNA Databank kunnen donorkinderen en anonieme donoren elkaar via DNA vinden. In de Fiom KID-DNA Databank is, in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, een virtueel donorprofiel van dr. Jos Beek opgenomen. Jouw DNA wordt vergeleken met dit virtueel donorprofiel en dat van alle ingeschreven donoren, om te achterhalen of jij verwant bent aan één van de donoren. Lees meer over de werkwijze van de Fiom KID-DNA Databank.  

Ben jij ouder en behandeld door dr. Jos Beek? 

Als je vanaf de jaren 70 tot tenminste 1998 in het Elisabethziekenhuis door dr. Jos Beek behandeld bent, bestaat de kans dat hierbij het donorzaad van de arts is gebruikt. Jij of je kind kan contact opnemen met Alrijne Ziekenhuis. Jouw kind kan zich ook inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank om een mogelijk verwantschap met dr. Beek te onderzoeken. De resultaten van het DNA-onderzoek communiceert Fiom met het donorkind. 

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Heb je vragen? 

Voor vragen over de Fiom KID-DNA Databank of internationale DNA-databanken kun je contact met ons opnemen. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op 088 126 49 72 en donorconceptie@fiom.nl.

Bekijk ook de verklaring op de website van Alrijne Ziekenhuis en informatie over het onderzoeksrapport. Je kunt jouw persoonlijke situatie bespreken met Alrijne Ziekenhuis. Zij zijn bereikbaar op het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer 071-5829259 of via informatiecentrum@alrijne.nl.