Op 30 maart 2021 is bekend gemaakt dat voormalig gynaecoloog dr. Jan Wildschut donorsperma heeft gebruikt bij behandelingen waarbij het de bedoeling was te insemineren met het sperma van de partner van de patiënt. Hierbij heeft hij zowel zijn eigen donorsperma als donorsperma van anonieme donoren gebruikt.

Informatie donorschap gynaecoloog Jan Wildschut.jpg

In oktober 2020 werd al bekend dat de arts zijn eigen sperma gebruikte bij kunstmatige inseminaties met donorzaad (KID).  

Misschien roept dit vragen bij je op, bijvoorbeeld als je met een vruchtbaarheidsbehandeling bent verwekt in het Sophia Ziekenhuis Zwolle. Hieronder lees je meer informatie.  

Wat is er nu bekend?

Dr. Jan Wildschut heeft zelf sperma gedoneerd en gebruikt voor fertiliteitsbehandelingen met donorzaad (KID). Ook heeft hij zijn eigen sperma en het sperma van anonieme donoren gebruikt bij KIE-behandelingen (Kunstmatige Inseminatie met sperma van de Eigen partner). Hij deed dit zonder dat de wensouders dit wisten.  

Dr. Jan Wildschut hield zich van 1981 tot en met 1993 bezig met vruchtbaarheidsbehandelingen in het Sophia Ziekenhuis Zwolle. De voormalig gynaecoloog is inmiddels overleden.  

In november 2021 zijn ruim 40 kinderen genetisch verwant aan dr. Jan Wildschut. Het is de verwachting dat dit aantal nog toe zal nemen. Aangetoonde verwanten van dr. Jan Wildschut zijn ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank en bij Family Tree DNA.

Vermoed jij af te stammen van dr. Jan Wildschut?

KID-behandeling (Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad) 

Wanneer je bent verwekt met behulp van een KID-behandeling door dr. Jan Wildschut kun je je inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank.  

KIE-behandeling (Kunstmatige Inseminatie met sperma van de Eigen partner) 

Wanneer je bent verwekt met behulp van een KIE-behandeling door dr. Jan Wildschut en vragen of twijfels hebt over de verwantschap tussen jou en je vader, kun je contact opnemen met het Isala Ziekenhuis. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina. Zij kunnen je meer informatie geven en via hen kun je het dossier opvragen. Ook kunnen ze, indien gewenst, een DNA-verwantschapsonderzoek tussen jou en je vader uitvoeren. Wanneer blijkt dat jullie niet aan elkaar verwant zijn, kun je je inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank.

Fiom KID-DNA Databank 

In de Fiom KID-DNA Databank kunnen donorkinderen en anonieme donoren elkaar via DNA vinden. In de Fiom KID-DNA Databank is, in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, een virtueel donorprofiel van dr. Jan Wildschut opgenomen. Jouw DNA wordt vergeleken met dit virtueel donorprofiel en dat van alle ingeschreven donoren, om te achterhalen of jij verwant bent aan één van de donoren. Lees meer over de werkwijze van de Fiom KID-DNA Databank

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Ben jij ouder en behandeld door dr. Jan Wildschut? 

KID-behandeling 

Als je van 1981 tot en met 1993 in het Sophia Ziekenhuis Zwolle door dr. Jan Wildschut behandeld bent, bestaat de kans dat hierbij het donorzaad van de arts is gebruikt. Je kunt contact opnemen met het Isala Ziekenhuis en inzage in het dossier vragen. Jouw kind kan zich inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank om een mogelijk verwantschap met Wilschut te onderzoeken. De resultaten van het DNA-onderzoek communiceert Fiom met het donorkind.

KIE-behandeling 

Als je voor een kunstmatige inseminatie met eigen sperma van de partner (KIE) behandeld bent door dr. Jan Wildschut, tussen 1981 en 1993 in het Sophia Ziekenhuis, bestaat de kans dat het sperma van de arts of een andere spermadonor is gebruikt. Het is niet bekend hoe vaak dit is voorgekomen.

Heb je vragen of twijfels over de verwantschap tussen vader en kind? Dan kun je contact opnemen met het Isala Ziekenhuis. Je kunt daar inzage in het dossier vragen. Zij kunnen je ook meer informatie geven en, indien gewenst, een DNA-verwantschapsonderzoek uitvoeren tussen vader en kind. 

Wanneer blijkt dat de vader niet de biologische vader is, kan jouw kind zich inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in internationale DNA-databanken om een mogelijk verwantschap met Wilschut te onderzoeken. De resultaten van het DNA-onderzoek communiceert Fiom met het donorkind.

Vertellen aan je kind 

Weet jouw kind nog niet dat hij of zij is verwekt met behulp van een donor? Of vermoed je dat bij de verwekking mogelijk geen gebruik is gemaakt van het sperma van je partner? We begrijpen dat het lastig kan zijn om hier met je kind over te praten. Je kunt contact met ons opnemen. Eén van onze medewerkers kan je vragen beantwoorden en tips geven hoe je dit kunt bespreken met je kind. 

Heb je vragen? 

Voor vragen over de Fiom KID-DNA Databank of internationale DNA-databanken kun je contact met ons opnemen. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op 088 126 49 72 en donorconceptie@fiom.nl.  

Bekijk ook de veelgestelde vragen op de website van Isala. Je kunt jouw persoonlijke situatie bespreken met Isala. Zij zijn bereikbaar op het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer (038) – 424 23 55 of via berichtfertiliteit@isala.nl