Dit formulier is bedoeld voor donoren en donorkinderen die ingeschreven staan in de Fiom KID-DNA Databank en donoren en donorkinderen die door Fiom begeleid worden in opdracht van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). In dit formulier geef je aan of en op welke manier jouw persoonsgegevens gedeeld mogen worden met jouw verwanten. Zowel bij een match tussen donor en donorkind als bij een match tussen donorkinderen onderling. Het invullen van dit toestemmingsformulier is altijd noodzakelijk, ook wanneer je geen toestemming geeft. 

Gegevens delen bij een match in de Fiom KID-DNA Databank 

De gegevens worden gedeeld om met elkaar in contact te treden. Wanneer je geen toestemming voor het delen van je gegevens geeft, worden jouw gegevens niet via Fiom gedeeld. Je ontvangt dan wel de informatie dat er een match is, maar je ontvangt via Fiom geen informatie over deze persoon/personen. Ook worden jouw gegevens niet gedeeld met de ander(en).

Gegevens delen in opdracht van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Wanneer je als donor betrokken bent bij een aanvraag van de Sdkb, heb je via hen reeds toestemming gegeven voor het delen van je persoonsidentificerende gegevens (naam, geboortedatum en woonplaats). In dit formulier kun je aangegeven welke overige gegevens gedeeld mogen worden om met elkaar in contact te treden.  

Wanneer de persoonsgegevens eenmaal zijn gedeeld met verwanten is Fiom niet verantwoordelijk voor de verspreiding van deze gegevens door de ontvangende partij aan derden. 

Deze toestemming kan altijd zonder opgaaf van reden worden gewijzigd of ingetrokken. Neem voor het wijzigen of intrekken van dit toestemmingsformulier contact op met donorconceptie@fiom.nl of 088 – 126 49 72. 

Privacystatement

 

Het privacystatement wordt in een nieuw tabblad geopend.

Privacystatement

Toestemming

Welke gegevens mogen gedeeld worden?

Persoonsgegevens

Deze gegevens hebben wij nodig om jouw toestemming vast te leggen. We delen alleen de gegevens waarvoor je hierboven toestemming hebt gegeven.