De Fiom KID-DNA Databank is in 2010 opgezet door Fiom, in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Zowel spermadonoren, eiceldonoren als donorkinderen kunnen zich inschrijven en hun DNA-profiel in de Fiom KID-DNA Databank laten opnemen. Aan de hand van DNA-profielen kunnen donoren en donorkinderen worden gematcht. De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren).     

Donorconceptie - Fiom KID-DNA Databank.JPG

Verwantschap tussen donor en donorkind

De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank is gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind. De STR-techniek maakt het (bijna) nooit mogelijk om directe verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven. 

Verwantschap tussen halfbroers en/of -zussen

In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen en ook vaak de donor schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals MyHeritage, Ancestery, Family Tree DNA en 23andMe. De SNP-techniek (single nucleotide polymorfisme) welke hier gebruikt wordt, maakt het mogelijk om via DNA uiteenlopende verwanten te vinden maar ook een directe match is mogelijk. Een directe match krijg je wanneer er een halfbroer/zus en of donor in die DNA-databank staat. Ook kun je via aanvullend stamboomonderzoek je verwanten vinden. 

Soorten matches die gemaakt kunnen worden 

DNA- en stamboomonderzoek: hoe vind je je verwanten?

Aantal aanmeldingen en matches  

Sinds de oprichting van de Fiom KID-DNA Databank in 2010 hebben 959 donoren en 2.950 donorkinderen zich aangemeld (t/m 11 maart 2024). Inmiddels zijn 306 donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen, 911 donorkinderen gematcht met hun donor en 608 donorkinderen gematcht met een virtueel donorprofiel

In de grafieken hieronder zie je hoeveel procent van de donoren en donorkinderen die zijn ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank een match hebben.

Grafiek statusupdate Fiom KID-DNA databank maart 2024

Grafieken percentage matches van donoren en donorkinderen in de Fiom KID-DNA Databank t/m 11 maart 2024.

De KID-DNA Databank is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een databank waarin 3.791 mensen staan ingeschreven. Over de jaren heen is de databank meer bekend geworden door onder andere berichtgeving in de media. Steeds meer donorkinderen en donoren schrijven zich in. Hoe meer mensen er in de databank staan, hoe groter de kans op een match. Bekijk meer cijfers en feiten.

Informatie voor donoren

Informatie voor donorkinderen 

Inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank 

Achtergrond Fiom KID-DNA Databank 

In Nederland zijn vanaf 1948 kinderen verwekt door kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). Dit gebeurde voornamelijk met hulp van anonieme donoren. Donorkinderen van deze anonieme donoren hebben nauwelijks tot geen informatie over hun afstamming. Het totale aantal donorkinderen in Nederland is niet precies bekend. Naar schatting zijn tot 2004 ongeveer 40.000 donorkinderen geboren. Over het aantal donoren in die periode is geen informatie beschikbaar.

Recht om te weten van wie je afstamt 

De opvatting over het recht op afstammingsinformatie is sinds die tijd erg veranderd. Vanaf 2004 mogen klinieken in Nederland geen gebruik meer maken van anonieme donoren. Lees meer over deze historie in de kenniscollectie of over wet- en regelgeving rondom donorconceptie die 1 juni 2004 in werking is getreden. 

Veel donorkinderen die verwekt zijn met behulp van een anonieme donor, voelen de behoefte om op zoek te gaan naar hun donor. Maar hoe kun je zoeken als je helemaal geen gegevens hebt, of als de gegevens van de kliniek onjuist of vernietigd zijn? Dan kun je wel nog proberen te zoeken op basis van je DNA-profiel.   

Fiom is van mening dat iedereen toegang moet hebben tot zijn of haar afstammingsgegevens. Daarom heeft Fiom in 2010 samen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis de Fiom KID-DNA Databank opgezet. Zowel spermadonoren, eiceldonoren als donorkinderen kunnen zich inschrijven en hun DNA-profiel in de Fiom KID-DNA Databank laten opnemen. Door middel van het vergelijken van DNA-profielen kan verwantschap worden aangetoond.