• Huidige Start
  • Persoons-gegevens
  • Contact-gegevens
  • Kliniek info
  • Familie
  • Onvindbaar of overleden
  • Erfelijke aandoening
  • Media
  • Verzend

Informatie betreft de aanmelding

Kinderen onder 12 jaar kunnen niet zich niet inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (tenzij om zwaarwegende redenen, bv. erfelijke aandoeningen).  

Fiom heeft je e-mailadres nodig om de aanmelding te verwerken. Als je geen e-mailadres hebt, dan kun je telefonisch contact met ons opnemen via 088-126 49 00

Zoektocht primair gericht op verwantschap donorkinderen van dezelfde donor

De Fiom KID-DNA Databank maakt het mogelijk voor donorkinderen om, door middel van DNA-matching, hun donor te vinden. Is jouw zoektocht primair gericht op verwantschap met donorkinderen van dezelfde donor? Dan verwijzen we door naar internationale DNA-databanken

Vastleggen van je persoonsgegevens

Fiom zorgt voor de administratieve afhandeling, communicatie en biedt begeleiding bij de voorbereiding naar - en de eventuele ontmoeting. Daarnaast vormt Fiom de schakel tussen het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en de cliënt in de correspondentie over (mogelijke) matches. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren hebben we persoonsgegevens van je nodig zoals personalia, contactgegevens, relevante informatie over de donatie en jouw familieleden. Wij vragen je hierbij toestemming deze gegevens te gebruiken.

Lees hier onze voorwaarden

 De voorwaarden worden in een nieuw tabblad geopend.

Voorwaarden KID-DNA Databank
Algemene leveringsvoorwaarden

 

Privacystatement

Het privacystatement wordt in een nieuw tabblad geopend.

Privacystatement

Verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt ten alle tijden het recht om deze toestemming weer in te trekken. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar donorconceptie@fiom.nl, met daarin het expliciete verzoek om de toestemming in te trekken of via het wijzigingsformulier. Zodra dit verzoek bij ons binnen is ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging. Jouw persoons-identificerende gegevens zullen uit onze systemen worden verwijderd. Indien jouw DNA-profiel al is opgenomen in onze KID-DNA Databank dan zal dit profiel anoniem worden gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe matches met jouw DNA-profiel niet meer aan je gecommuniceerd kunnen worden.

Meer informatie over uitschrijven uit de KID-DNA Databank.

Aanmeldingen donorkinderen jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar is er specifieke toestemming nodig van je ouder/wettig vertegenwoordiger om deze dienst te kunnen verlenen. 

Ben je 16 jaar of ouder?

Het formulier waarmee jouw ouder/wettig vertegenwoordiger toestemming geeft voor het opnemen van deze gegevens is te vinden op onze website. Je ontvangt van ons ook nog een mail met daarin de link naar dit formulier.
Je kunt wel verdergaan met jouw aanmelding, wij zullen controleren of er toestemming is verleend door je ouder/wettig vertegenwoordiger. Zonder deze toestemming zullen wij geen wangslijmpakket naar je verzenden wat nodig is om jouw DNA-profiel te maken.
Na ontvangst van het ingevulde toestemmingsformulier door Fiom zal een medewerker telefonisch contact opnemen met je ouder/wettig vertegenwoordiger.

 

Deelname aan onderzoek

Fiom voert regelmatig wetenschappelijk onderzoek uit. Onderzoek is een belangrijke basis voor het verkrijgen en delen van kennis over onze thema’s. Beantwoord je onderstaande vraag met “Ja”? Dan ontvang je in de toekomst mogelijk mail van ons over een onderzoek. Dan leggen we precies uit wat het onderzoek inhoudt en op welke manier we het onderzoek uitvoeren. Op dat moment kun beslissen of je aan het onderzoek wilt deelnemen. Je antwoord op onderstaande vraag heeft geen invloed op de dienstverlening die je ontvangt.

Mogen we je in de toekomst benaderen voor deelname aan onderzoek?
Ben je al bekend bij Fiom omdat je eerder een aanvraag bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) hebt gedaan?