Factors associated with searching for people related through donor conception.jpg

Dit is een literatuuronderzoek om de bestaande kennis over factoren die van invloed zijn op een match tussen donor en donorkind samen te vatten. Daarbij worden ook implicaties voor klinische zorg en toekomstig onderzoek besproken. Recente veranderingen in beleid, praktijk en technologie hebben het mogelijk gemaakt voor individuen die verbonden zijn door donorconceptie - ouders en donoren - om elkaar te vinden en contact met elkaar op te nemen.

Bekijk het onderzoek

Conclusie
Donormatches vinden plaats in een complexe reeks van verschillende factoren: psychosociale, socio-demografische, relationele en omgevingsvariabelen. Verder onderzoek is nodig om de relatieve invloed van deze variabelen beter te begrijpen en de psychosociale behoeften van de verschillende groepen te identificeren. Uit voorlopige bevindingen bleek dat belanghebbenden belang kunnen hebben bij een doorlopend contact. De methodologische tekortkomingen van de studies beperkten echter de mate waarin deze bevindingen konden worden toegepast op alle mensen die geïnteresseerd waren in donorgerelateerd contact. Er is vervolgonderzoek nodig naar wat er gebeurt nadat betrokkenen zijn gekoppeld.