Webinar keuzehulp bij ongewenste zwangerschap voor huisartsen en pohggz.jpg

De Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft in opdracht van de regering een advies geschreven over de wenselijkheid van een wijziging van de bestaande regelingen omtrent het ontstaan van juridisch ouderschap en de invoering van een wettelijke regeling voor meerouderschap en meeroudergezag en voor draagmoederschap.

Samenvatting
De afgelopen decennia is de maatschappij ingrijpend veranderd. Enkele
tientallen jaren geleden werden kinderen voornamelijk geboren binnen
het huwelijk van een man en een vrouw. Tegenwoordig zijn er veel meer
verschillende situaties waarbinnen kinderen opgroeien; éénoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen van ouders van gelijk geslacht (ook wel ‘regenbooggezinnen’ genoemd), meergeneratiegezinnen
en meerdere vaders en moeders die met elkaar één of meer kinderen
verzorgen en opvoeden (meerouderschap). Wel blijft het gezin met een
gehuwde of als partners geregistreerde vader en moeder nog steeds de
meest voorkomende situatie. Ook medisch zijn de mogelijkheden in de
afgelopen tientallen jaren enorm veranderd. Hierdoor is het voor meer
vrouwen mogelijk geworden om, ondanks medische obstakels, toch
zwanger te worden. Als gevolg hiervan is het minder vanzelfsprekend
dat een kind een genetische band heeft met beide ouders. De Staatscommissie heeft onderzocht of de wetgeving voor juridisch ouderschap
en gezag wel voldoende rekening houdt met deze maatschappelijke en
medische veranderingen.