Onderzoek jongeren en donorconceptie.jpg

Een Nederlands onderzoek naar de aard en omvang van commercieel draagmoederschap, illegale opneming van (buitenlandse) kinderen in binnen- en buitenland.

Samenvatting

Bij de Centrale autoriteit en Raad voor de Kinderbescherming is een aantal zaken bekend van commercieel draagmoederschap en van illegale opneming van een buitenlands kind, al dan niet na draagmoederschap. De volgende vragen komen in dit onderzoeksrapport aan de orde:

  • Wat is de aard (en omvang) van commercieel draagmoederschap, illegale opneming van (buitenlandse) kinderen en de combinatie van commercieel draagmoederschap en illegale opneming?
  • Met welke landen heeft Nederland daarbij te maken en hoe is de juridische vormgeving ten aanzien van deze onderwerpen in die landen?
  • In hoeverre is er conformiteit met de Nederlandse wetgeving en in welke situaties kunnen er in Nederland problemen ontstaan als gevolg van ruimere wetgeving in die landen?
  • Zijn er andere Europese landen met vergelijkbare problemen, en hoe lossen zij deze op?