Het moment waarop je gedoneerd hebt, heeft invloed op je situatie nu. Dit bepaalt bijvoorbeeld of je wel of niet vindbaar bent voor jouw donorkind(eren). Vanaf 1 juni 2004 is de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting ingegaan en daarmee is het anoniem doneren van sperma in Nederland niet meer mogelijk. Heb je voor of na 1 juni 2004 gedoneerd?

Donoren - Ben je vindbaar voor jouw donorkinderen.jpg

Wanneer gedoneerd?

Vóór 1 juni 2004 

Voor 1 juni 2004 doneerden mannen meestal anoniem. Slechts bij een aantal klinieken kon je zelf kiezen of je als anonieme donor (A-donor) of bekende donor (B-donor) wilde doneren. Ook zijn er gevallen bekend waarbij de donor koos voor B-donorschap, maar geregistreerd werd als A-donor. Vanaf 1 juni 2004 is de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting ingegaan en daarmee is het anoniem doneren van sperma in Nederland niet meer mogelijk. 

Na 1 juni 2004 

Vanaf 1 juni 2004 zijn fertiliteitsklinieken verplicht om alle informatie over donoren en inseminaties door te geven aan de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB). Daar kunnen donorkinderen informatie opvragen. Deze informatie bestaat uit beschrijvende persoonsgegevens, identificerende persoonsgegevens en medische gegevens. De beschrijvende persoonsgegevens vormen het donorpaspoort met sociale en fysieke gegevens. Het donorpaspoort kan opgevraagd worden door ouders van donorkinderen tot 12 jaar en vanaf 12 jaar door donorkinderen zelf. Vanaf 16 jaar kan het donorkind persoonsidentificerende gegevens opvragen.  

Na 1 juni 2004 bij klinieken die in opspraak zijn geraakt 

Helaas zijn niet alle fertiliteitsklinieken in de eerste jaren na deze wetswijziging op een juiste manier met persoonsgegevens omgegaan. Het kan dus gebeuren dat je als donor die ná 1 juni 2004 gedoneerd heeft toch niet bekend bent bij de SDKB en dus een 'anonieme donor' bent.  

Verschillen tussen een A-donor en B-donor? 

Anonieme (A) donor

Ben je een anonieme (A) donor dan wil dit zeggen dat persoonsidentificerende gegevens zoals je naam, geboortedatum en adres niet beschikbaar zijn voor anderen. Je identiteit zal niet bekend gemaakt worden door een kliniek of arts, niet aan (wens)ouders en niet aan donorkinderen. De mate waarin niet-identificeerbare informatie beschikbaar is voor wensouders kan verschillen. Zo kan informatie over bijvoorbeeld haarkleur, oogkleur wel beschikbaar zijn. Dit wil niet zeggen dat je niet gevonden kan worden via bijvoorbeeld een internationale DNA-databank.  

Bekende (B) donor

Ben je een bekende (B) donor dan wil dit zeggen dat je identiteit (naam, geboortedatum en adres) wel vrijgegeven kan worden aan het donorkind wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd, namelijk: 

  1. Het donorkind heeft zelf een vraag ingediend om meer informatie over de donor te verkrijgen bij de SDKB. 
  2. Het donorkind is 16 jaar of ouder.

Als het kind tussen 12 en 16 jaar is kunnen alleen niet-identificerende gegevens opgevraagd worden bij de SDKB, die je van tevoren hebt doorgegeven aan de kliniek (zoals uiterlijke kenmerken, opleiding en hobby's).  

Wat als je als A-donor toch vindbaar wilt zijn? 

Het is goed mogelijk dat je na verloop van tijd anders bent gaan denken over jouw anonieme donatie in het verleden. Je vindt bijvoorbeeld dat je donorkinderen recht hebben om te weten van wie ze afstammen, of je vindt anonimiteit niet meer passen bij jou als persoon. In dit geval is het toch mogelijk om uit de anonimiteit te stappen en jezelf kenbaar te maken. Je kunt je inschrijven bij de Fiom KID-DNA Databank, zodat er een match kan ontstaan tussen jou en je donorkinderen. Lees meer over uit de anonimiteit treden in het artikel Anonieme spermadonoren.  

Hulp nodig bij je keuze? 

Fiom biedt donoren de mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend gesprek. Dit kan op allerlei momenten: wanneer je nog twijfelt over inschrijven, bij de inschrijving zelf of bij uitwisseling van informatie bij een match.