Een stapel papieren

De laatste jaren zijn veranderingen waargenomen in de houding ten opzichte van het (niet) bekendmaken van donorconceptie aan nakomelingen en/of anderen waargenomen. Studies zijn begonnen met het identificeren van mogelijke factoren die bijdragen aan deze veranderingen en die relevant zijn voor klinieken, hulpverleners en beleidsmakers in hun benadering van het proces van openbaarmaking. 

Samenvatting
Door middel van online vragenlijsten, verzameld door The Donor Sibling Registry (DSR) in 2009 en 2010 zijn 759 donorkinderen bevraagd. De DSR is register opgericht voor mensen die verwekt zijn middels sperma, eicel of embryo donatie, en op zoek zijn naar genetische verwanten. De onderzoekers hanteerden een aantal exclusiecriteria: de respondenten mochten niet jonger dan 13 jaar zijn, verwekt zijn middels eiceldonatie en uit een familiestructuur komen met een alleenstaande moeder. Ze baseerden hun analyses op 314 respondenten.

Ze vergeleken twee groepen met elkaar, namelijk respondenten met lesbische ouders en heteroseksuele ouders. De onderzoekers wijzen op de toename van openheid over donorconceptie binnen families. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er veel vragen zijn over de plek van een donor in het leven van deze families. Wordt de donor door het donorkind gezien als enkel iemand die een buisje met sperma heeft gegeven, een persoon, of een vader? En verschilt het antwoord op deze vraag afhankelijk van de familiestructuur (families met lesbische ouderschap of heteroseksuele ouders) van het donorkind? Wat betekent de huidige leeftijd en de leeftijd waarop het kind te weten komt over de donorconceptie voor zijn of haar reactie op de bekendmaking?