Een witte man en een zwarte vrouw achter een laptop

Na een korte beschrijving van hetgeen genealogie nu precies inhoudt, volgt een korte historische schets van het ontstaan hiervan. Vervolgens wordt beschreven hoe donorkinderen hiervan gebruik kunnen maken om antwoorden op hun vragen te vinden. In dat kader wordt ook het gebruik van DNA testen onder de loep genomen als middel om ook genetische verwantschap vast te kunnen stellen. 

Lees het onderzoek

Samenvatting

Na een korte beschrijving van hetgeen genealogie nu precies inhoudt, volgt een korte historische schets van het ontstaan hiervan. Vervolgens wordt beschreven hoe donorkinderen hiervan gebruik kunnen maken om antwoorden op hun vragen te vinden. In dat kader wordt ook het gebruik van DNA testen onder de loep genomen als middel om ook genetische verwantschap vast te kunnen stellen. Moet het gebruik maken van de genoemde middelen, waaronder de DNA testen, voor donorkinderen anders beoordeeld worden dan voor gewoon genealogisch onderzoek? Tot slot wordt afgewogen of en hoe de privacy van de (anonieme) donor beschermd kan worden terwijl het donorkind toch van de gezochte informatie kan worden voorzien.