Beginnen bij het begin

We hebben allemaal het recht om onze ontstaansgeschiedenis te kennen, dit helpt ons om te begrijpen wie we zijn. Maar hoe informeer je je kind over donorconceptie als het is verwekt met hulp van een donor? Wanneer is het een goed moment om erover te beginnen? En op welke manier kan je aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van je kind? Dit boekje laat ouders van donorkinderen zien hoe ze met deze vragen kunnen omgaan. 

Bestellen

Samenvatting

Beginnen bij het begin biedt ondersteuning aan ouders bij het praten met hun kind over het ontstaan van hun gezin. Hoe zekerder ouders zich hierbij voelen, hoe meer ruimte er is om open te zijn over donorconceptie. 

Het boek bevat aparte hoofdstukken gericht op verschillende leeftijden, met ervaringen van ouders, kinderen en donoren uit verschillende gezinsvormen. De basis van het boek vormt het voorlichtingsmateriaal 'Telling and talking' van Olivia Montuschi, medeoprichter van het Britse Donor Conception Network (DCN). Deze informatie is aangevuld met de kennis en ervaring van Fiom rond donorconceptie en afstammingsvragen. 

Beginnen bij het begin is geen blauwdruk die precies voorschrijft hoe je het moet doen. Want ouders, kinderen en gezinnen zijn verschillend. Ouders zullen hier een eigen, bij het gezin passende weg in vinden. Behalve voor ouders en voor mensen die overwegen om een kind te krijgen met hulp van een donor, is dit boek ook informatief voor betrokken professionals. 

Recensies

"Ik heb pas een hoofdstukje of vier gelezen, maar kan nu al zeggen: zinvol, diep, interessant, zet je aan het denken en toch makkelijk leesbaar." - Derk Eimers, donor

"Wat een mooi, compleet boek, en wat zullen ouders én hun kinderen hier veel aan hebben! Het belicht met veel respect alle aspecten, geeft handvatten voor gesprekken, mooi!" - Caja Cazemier, schrijver

"Ik ben zeer verheugd met dit boek, want ook al zijn de bedoelingen van ouders altijd goed, soms is een beetje hulp wel nodig." - Han Middelplaats, voormalig hoofd afdeling Beleid en Ethiek van het ministerie van VWS