Fiom doet zijn uiterste best om correcte en actuele informatie te bieden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie van de hulpverleners op de kaart altijd en overal foutloos, compleet en actueel is. 

Hulpverleners op de kaart zijn niet door Fiom op kwaliteit getoetst. Fiom sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die ontstaat door of verband houdt met de informatie, producten of diensten die zij aanbieden.

Overzicht hulpverleners