Op dinsdag 30 januari 2024 organiseert Fiom weer een congres in de Verkadefabriek in Den Bosch. Het congres staat in het teken van het belang van afstammingsinformatie.

We benaderen dit thema vanuit verschillende perspectieven. Sprekers Laura Bosch en Fred Gundlach gaan tijdens de plenaire sessie in op de theorie en de praktijk. Een verdere verdieping vindt plaats in drie verschillende sessies waarin de focus ligt op het juridische, psychosociale of ethische aspect van afstammingsinformatie.

Belangrijke informatie

Dagvoorzitter: George Parker
Sprekers plenaire sessie: Laura Bosch en Fred Gundlach
Datum: dinsdag 30 januari 2024
Tijd: 12.45 – 18.00 uur
Voor wie: professionals
Locatie: De Verkadefabriek – Bosschdijkstraat 45 – 5211 VD Den Bosch – www.verkadefabriek.nl
Toegang: gratis

Over het congres

Het overkoepelende thema voor deze middag is ‘het recht op afstammingsinformatie’. Dit komt overeen met de missie van Fiom dat iedereen het recht heeft om te weten waar je vandaan komt. 

In 2024 is het  30 jaar geleden dat de Hoge Raad in het Valkenhorst-arrest besliste dat het recht van een meerderjarig kind om te weten door wie het is verwekt, moet worden afgewogen tegen het recht (op privacy) van de moeder om dit voor het kind verborgen te houden. En dat in zijn algemeenheid het recht van het kind hierbij voorrang heeft.

Ook is het 30 jaar geleden dat Fiom in 1994 voor de rechter werd gedaagd om de volledige dossiers van afstandsmoeders aan hun biologische kinderen ter inzage te geven.

Een goed moment om stil te staan welke ontwikkelingen er sinds die tijd hebben plaatsgevonden, waar we nu staan en welke behoeften en vraagstukken in de huidige tijd aan de orde zijn.

Een actueel onderwerp hierbij zijn de mogelijk conflicterende belangen tussen een kind dat op zoek is naar afstammingsinformatie en het recht op privacy van de ouder(s). Hoe zit dit juridisch, psychosociaal en ethisch en hoe gaan we hier in de praktijk mee om.

Programma

12.45 uur - Ontvangst
13.15 uur - Plenaire sessie
14.25 uur - Pauze
14.45 uur - Verdiepingssessies
16.00 uur - Pauze
16.30 uur - Paneldiscussie
17.15 uur - Borrel

Verdiepingssessies

Na een plenaire sessie is de mogelijkheid om te kiezen voor één van de verdiepingssessies:
1.    Juridische sessie: Een juridische blik op afstammingsinformatie
2.    Psychosociale sessie: Wat voel jij en wat voel ik?
3.    Ethische sessie: Afstammingsinformatie en ethische dilemma’s

Een juridische blik op afstammingsinformatie

In deze sessie gaan we kijken naar de geschiedenis van het recht op afstammingsgegevens. We staan stil bij de jurisprudentie, wetgeving en/of wetsvoorstellen op het gebied van (inter)landelijke adoptie, donorconceptie en draagmoederschap en de implementatie daarvan in de praktijk. Ook werpen we een blik op de toekomst. Welke ontwikkelingen zijn er en welke invloed hebben die op het recht op afstammingsgegevens?

Wat voel jij en wat voel ik?

In deze verdiepingssessie gaan we dieper in op de psychosociale aspecten van het ontdekken en delen van afstammingsinformatie. Afstammingsinformatie kan een complexe en diepgaande impact hebben op individuen, families en degenen die hen ondersteunen. Tijdens deze sessie zullen we verhalen verkennen vanuit het perspectief van het kind, de ouder en de hulpverlener. Door de ervaringen van verschillende belanghebbenden te delen en te begrijpen, hopen we een dieper inzicht te geven  in de complexe dynamiek die inherent is aan dit onderwerp.

Morele dilemma’s in afstammingsinformatie: Een verkenning van ethiek in de praktijk

Afstammingsinformatie kan leiden tot complexe morele dilemma's en afwegingen, zowel op individueel als op collectief niveau. In deze sessie gaan we middels een moreel beraad een praktijksituatie bespreken en analyseren. Hierdoor krijg je de ruimte om systematisch na te denken over normen en waarden die in de praktijk een rol spelen, en vanuit daar een handelingskeuze maken. Of je nu een professional in de gezondheidszorg, een jurist of een ethicus bent, deze sessie zal je uitnodigen om je eigen overtuigingen te bevragen en een situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.