Fiom heeft regelmatig te maken met vraagstukken waarin verschillende belangen worden afgewogen. Om ons als organisatie daarbij te helpen is de Ethische adviescommissie opgericht. De commissie adviseert Fiom over vraagpunten met een ethische kant. Waarin we ons de vraag stellen wat daarin de juiste afweging van belangen is. Het advies geeft ons aanvulling bij het maken van zorgvuldige besluiten.  

De leden van de Ethische adviescommissie zijn: 

  • Mr. C. Brons, mediator en jurist privacy 
  • Mevr. P. Knijff, data-ethicus 
  • Dr. J. van der Meiden, director Institute Contextual Approach  

De commissie is te bereiken via de secretaris: mvdwaal@fiom.nl